Deltakerne var fornøyd med organiseringen, konferansehotellet og ikke minst svært godt fornøyd med innledere i både plenum og parallell seminarene.

Spørsmålet - Alt i alt, hvor fornøyd er du med konferansen? fikk et gjennomsnitt på 4,9 og medianen ble 5. 76,3% var svært godt fornøyd, 23,7% var fornøyd og ingen var misfornøyd. Deltakerne vurderte konferansen på en skala fra 1 til 6 hvor 1 var dårligst og 6 var best. Det kom også noen skriftlige kommentarer som understreket dette samt nyttige innspill til neste konferanse. En av dem som svarte mente at med så mange innledere var det urettferdig overfor den som kom litt sent ut i programmet fordi det ble så mye bra å fordøye.

Det var hele 5 av innlederne som fikk median 6. Median forklares som den midterste observasjonen når observasjonene er sortert i stigende rekkefølge. I praksis betyr det at mer enn halvparten gir innlegget karakteren 6. Det er helt fantastisk og må være verdensrekord i en slik stor konferanse. Resten av innlederne har heller ingen grunn til å skjemmes da de får strålende karakterer alle sammen.

Det var ikke absolutt alt som fungerte. De siste dagene før konferansen forsvant programmet fra nettsiden rusfeltet.no etter at nettleverandøren hadde hatt en oppdatering. Det ble ikke rettet på før dagen før og det var noen misfornøyd med. Det var sekretariatet også. Noen få gav også tilbakemelding på enkelte andre ting og de tilbakemeldingene tar vi også med. Alle evalueringsskjemaer er lest og gjennomgått. Vi gleder oss allerede til de neste møteplassene i Fagrådets regi og neste års Rusfagkonferanse avholdes 14-15 september og vil i tillegg markere Fagrådets 25 års jubileum. Der har Maria Einarson Waag fra Bamble kommune friplass etter at hun vant den uhøytidelige konkurransen på Facebook.