- jeg ser frem til å utvikle et nettmagasin på et så stort og viktig samfunnsområde som rusfeltet er sier Simenstad. Målet er å gjøre rus.no relevant for flere enn dem som arbeider i feltet.

Aftenposten er kjent for sin stolte kunnskapstradisjon og vi er stolte over at nettopp Berit Simenstad skal drifte kunnskapsformidlingen fra rus.no framover. Hun har høy kompetanse på nettløsninger og mulighetene til å formidle kunnskap på en interessant og leservennlig måte.

Simenstad er utdannet journalist fra Norsk journalisthøyskole. Hun har som journalist vært innom en rekke ulike fagområder. De siste årene har hun hatt en rekke ulike lederjobber i Aftenposten.  I 2011 ble hun håndplukket til Schibsteds lederprogram i Kontinuerlig Forbedring. Før dette ledet hun Leve-redaksjonen i Aftenposten. Simenstad var ansatterepresentant i Schibsteds konsernstyre i årene 2007-09. Hun har også sittet i Aftenpostens styre i en årrekke.

- vi er strålende fornøyd med at en så erfaren journalist som Simenstad tar utfordringen med å utvikle rus.no sier Fagrådets leder Jan Gunnar Skoftedalen og ber rusfeltet ta godt i mot henne.

Berit Simenstad begynner i stillingen 1.september 2018 og vil få sitt første møte med et samlet rusfelt under Fagrådets konferanse i Trondheim 5-6 september.