Bergen har de siste årene hatt mellom 30-40 overdosedødsfall hvert år. Det er i Europatoppen hvis en tar hensyn til folketall. Bakgrunnen er et ønske om skadereduksjon, helsemessig trygghet og verdighet for dem som lever et liv med rusavhengighet skriver Horn i en pressemelding. Straxhuset er kommunens lavterskeltilbud som allerede i dag har en rekke tilbud som vil supplere tilbudet på sprøyterommet. Derfor er Horn nøye med å presisere at det ikke er enten eller men både og. Sprøyterommet er en del av et helhetlig tilbud. Vi skal satse videre på forebyggende tiltak, utvide Mottaks- og Oppfølgingssentrene, styrke rehabiliteringen, skaffe flere boliger med booppfølging og videreutvikle samarbeidet med spesialisthelsetjenesten og politiet skriver Horn videre.

Det er lettere å vise bort rusavhengige som setter sprøyter i nabolaget når de har et sted å gå til som er tryggere og bedre mener sosialbyråd Erlend Horn og sier at han regner med at sprøyterommet er etablert og i drift på Straxhuset i løpet av september 2016.

I dag er det kun spøyterom i Oslo tilknyttet Prindsen mottakssenter.