Fagdagen 7. oktober skal gi folk et innblikk i metoder, erfaringer, forskning, organisering og etablering av musikkterapi i ulike sammenhenger.

Musikkterapi handler om å skape utvikling, endring og å gi omsorg gjennom et musikalsk og mellommenneskelig samarbeid. Musikkterapeuter bruker musikk for å legge til rette for økt livskvalitet, bedre helse og å fremme utvikling hos mennesker som arbeider med egen bedringsprosess. Musikkterapi vektlegger brukerinvolvering og likeverdige relasjoner.

Program

På programmet står flere av våre medlemmer og samarbeidspartnere gjennom flere år. Sagatun Brukerstyrt Senter har en musikkterapeut i sin stab og har etablert et spennende samarbeid med Sykehuset Innlandet.

Mange ønsker å tilby musikkterapi, men strever med hvordan de skal få prioritert stillinger og implementert evidensbasert kunnskap - her skal både Hans-Petter Solli fra Norges musikkhøgskole og Brynjulf Stige fra Polyfon - kunnskapsklynge for musikkterapi bidra. Fagrådet har en strategisk samarbeidsavtale med Polyfon med målsettingen om bedre og lik tilgang til musikkterapi i hele landet.

I tillegg vil vi få innblikk i direkte pasienterfaringer med musikkterapi, og med musikkterapeuters erfaringer med å tilby musikkterapi både i kommune, spesialisthelsetjenenste og gjennom FACT.

Klikk her for å se hele programmet (PDF, 1MB)

Målgruppe:

Brukerrepresentanter, brukerspesialister, erfaringskonsulenter, ansatte, ledere og politikere.

Pris:

Gratis. Fagdagen arrangeres med støtte fra Statsforvalteren i Innlandet. 

Påmelding

Bindende påmelding innen 22. september via denne lenken:  https://nettskjema.no/a/203883

Link til strømming kommer etter påmelding. Praktisk gjennomføring tilpasses i tråd med gjeldende smittevernregler. Spørsmål rettes til: Ingunn Thomassen Berg
tlf. 906 54 716 / epost: ingunn.thomassen.berg@sykehuset-innlandet.no

Les mer om musikkterapi ved å klikke her