Vår styreleder Kirsten Frigstad arbeider som kjent i Stiftelsen Kirkens Bymisjon 24SJU. Nå forteller hun at stiftelsen er blant dem som er i akutt behov for helsepersonell.

Vi har også sett at kommuner, sykehus og andre ideelle organisasjoner ber om at folk melder seg til midlertidig innsats.

Vi håper at mange av dem som er permittert får mulighet til å søke de midlertidige stillingene i helsesektoren. Helsetjenesten trenger folk som har formell lege og sykepleierutdanning, men også studenter, vernepleiere, helsefagarbeidere og folk som har relevant erfaring.

Se stillingsannonsene fra Kirkens Bymisjon ved å klikke her