Bakgrunnen for uttalelsen er en pågående debatt mellom leder i Normal, Ester Nafstad, og Gerhardsen. I sitt innlegg kommer Gerhardsen med feilaktige påstander om Fagrådet. Påstander som vanskelig kan stå uimotsagt.

Fra Fagrådets side finner vi det meningsfylt å sammenligne organisasjonene. Actis og Fagrådet er de to eneste paraplyorganisasjonene på rusfeltet og de er begge interesseorganisasjoner.

Gerhardsen skriver i sitt innlegg 22.november at Actis er en demokratisk organisasjon mens Fagrådet er en sammenslutning. Fagrådet er en demokratisk organisasjon hvor årsmøtet vedtar en arbeidsplan som er utgangspunktet for vårt arbeid. Hun skriver videre at «Actis representerer 30 frivillige organisasjoner som jobber med forebygging, brukere, behandling, pårørende og politikk. Fagrådet er en sammenslutning som også har statlige kompetansesentre og kommunale behandlingstilbud som medlemmer. De er en viktig møteplass og konferansearrangør, men er ikke på samme måte en paraplyorganisasjon for frivillig sektor.» Actis representerer 30 frivillige organisasjoner, Fagrådet representerer 86 frivillige og ideelle organisasjoner som arbeider med forebygging, brukere, behandling, pårørende, forskning og undervisning og politikk. Så hvis størrelsen teller har Fagrådet 3 ganger flere medlemmer fra frivillig ideell sektor enn Actis. Det er få, om noen, områder som Actis arbeider på som ikke også Fagrådet eller Fagrådets medlemmer arbeider på.

Ja, Fagrådet har også medlemmer fra kommunal og statlig sektor noe som bidrar til en økt forståelse for kompleksiteten for det arbeid som skal og må gjøres på rusfeltet.

Det som skiller organisasjonene er at Actis har tatt et ideologisk standpunkt i forhold til ruspolitikk mens Fagrådet representerer bredden i rusfeltet og er ideologisk nøytrale. Fagrådet bygger sine uttalelser på kunnskap, forskning og brukererfaringer.

Samlet har Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon 118 medlemmer som representerer over 150 virksomheter og mottar kr. 1 850 000 i støtte fra Helsedirektoratet etter søknad. Actis med sine 30 medlemmer er i Statsbudsjettet for 2017 foreslått bevilget 14,3 millioner kroner, altså 6 ganger så mye som Fagrådet. Det skal ikke Actis ha kritikk for, men det er betimelig å spørre offentlig myndigheter om dette er berettiget og demokratisk begrunnet eller om det kun er resultat av gammel praksis?

Fagrådet anerkjenner Actis som organisasjon og er ikke i tvil om at de har en plass og en stemme i rusfeltet, men mener de har fått for stor plass i forhold til sin medlemsmasse. Vi har like, og ulike roller, og bør kjempe side om side for en bedre ruspolitikk, men det krever en korrekt beskrivelse fra generalsekretæren i Actis når hun beskriver Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon.