Daglig kommer ca 70 personer innom og utfører de rundt 180 jobboppdragene som tiltaket har i løpet av en uke. Arbeidstilbudet er et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet.  Ved å arbeide én dag, eller flere dager i uka reduseres ofte rusinntaket og kan bidra til færre rusrelaterte skader og å øke motivasjonen for endring.

Tiltaket har ti ansatte som administrerer jobboppdragene og videreutvikler ideer. Lønn som fortjent får tilskudd fra Oslo kommune og Kavlifondet, men hovedvekten av inntekten er salg av ryddetjenester og produkter. I 2015 hadde tiltaket over 6.4 millioner kroner i egen inntekt. Med andre ord utfører arbeiderne reelt arbeid som gir inntekt til driften. For eksempel har tiltaket gjort flere avtaler med større bedrifter som bruker produktene som blant annet gaver til kunder.

En avtale med Møllergruppen ga oss for eksempel mulighet til å øke jobbtilbudet på glassverkstedet fra 4 til 16 arbeidsplasser forteller leder Eli Svardal. Hun viser leder i Fagrådet Jan Gunnar Skoftedalen og rådgiver Torhild Kielland, stolt rundt i lokalene og forklarer om alle de ulike jobboppdragene; rydding av gater og T-baner, glassverkstedet med engler og stjerner, papirproduksjon med notisbøker, papirposer, gaveesker, julekort og kremmerhus.

Vi møter ivrige arbeidere som har vært heldige å få sin lottokule trukket akkurat i dag. Ofte møter for mange opp i forhold til mengden arbeidsoppgaver, og de som må gå hjem er de som ikke fikk sin egen kule trukket opp fra trommelen. Når Fagrådet var på besøk var det 13 personer som ble sendt hjem uten å få arbeidsoppgaver. Er en person uheldig å må gå hjem to dager på rad er han/hun imidlertid sikret jobb tredje dagen. Mange har også godt samarbeid med NAV og får lov til å beholde de ekstra slantene som de tjener på innsatsen. Men hva skal til for å ikke få lov til å jobbe på "Lønn som fortjent"? Hvis du ruser deg mens du er i jobboppdrag eller ikke gjennomfører oppdraget som avtalt får du ikke lønn og blir utestengt i 14 dager sier Eli Svardal. Men bortsett fra det er det høyt under taket. Hele 91% svarte at de føler seg velkommen hos oss forteller hun og viser til en fersk brukerundersøkelse. - Vi vil gjerne ha 100% og har bedt de som ikke føler seg velkommen om å legge en anonym beskjed til oss i forslagskassa. Vi vil hele tiden jobbe med å forbedre oss.

Lønn som fortjent driver innovativt sosialt arbeid og har både via studenter og ansatte klekket ut gode ideer for nye arbeidsoppgaver. I tillegg til butikken i Fred Olsensgt 3 har de har opprettet en nettbutikk og oppfordrer både statlige, kommunale og private aktører om å støtte deres sosiale entreprenørskap. Vi vil gjerne at støtten gis ved kjøp av produkter og tjenester fremfor rene gaver sier Svardal. Produktene er helt ideelle som gaver til forelesere, som julegaver til ansatte og kunder eller som Møllergruppen gjør, gir en engel til alle som kjøper bil hos dem. Det er et paradoks at private kommersielle aktører er flinkere enn offentlige etater til å støtte opp under sosialt entrepenørskap avslutter Svardal.