Rusfeltets fagkonferanse

Rusfeltets fagkonferanse 9. – 10. oktober 2019
Likeverdige tjenester i fremtidens rusfelt?
Clarion hotell, The Hub Oslo
Presentasjoner fra konferansen (kommer)

Rusfeltets fagkonferanse 5. – 6. september 2018
Rusbehandling – kunnskap, relasjon, mening og håp
Clarion Hotel & Congress Trondheim (Brattøra)

Rusfeltets fagkonferanse 4. og 5. oktober 2017
Å sitte stille gir ingen hvile- om betydningen av arbeid og aktivitet i rusbehandling og oppfølging
Radisson Blu Royal Hotel Bryggen Bergen
Presentasjoner fra konferansen

Rusfeltets fagkonferanse 14. og 15. september 2016
Et samlet rusfelt – recovery next exit?
Radisson Blu Holbergs plass, Oslo
Presentasjoner fra konferansen

Rusfeltets fagkonferanse 22. og 23. september 2015
Avhengighetens pris – hvem tar regninga? 
Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo
Presentasjoner fra konferansen


Fagrådets Nasjonale Rusfagkonferanse 5. – 6. november 2014
10 år med rusreformen: Rus og somatikk – fortsatt på helsa løs? 

Radisson Royal Garden hotel  i Trondheim. Årsmøte ble avholdt 5. november samme sted.

Fagrådets Nasjonale Fagkonferanse 15. – 16. oktober 2013.
Rus og psykisk helse – dobbelt stigma eller dobbelt så bra? Ble arrangert på Radisson Blu Scandinavia hotel Oslo. Årsmøte ble avholdt 15. oktober samme sted.
Se program her

Nasjonal Fagkonferanse 10. – 11. oktober 2012.
Ny Stortingsmelding om rusfeltet – mer papir eller mer rusfag? Ble arrangert på Radisson Blu Royal Hotel Bryggen i Bergen. Årsmøte ble avholdt 10. oktober samme sted.
Se program her

20 års jubileumskonferanse – Nasjonal fagkonferanse 12. og 13. oktober 2011.
Rusfeltet – mot alle odds. Ble arrangert på Grand hotel i Oslo. Årsmøte ble avholdt 11. oktober samme sted.
Se program her

Nasjonal fagkonferanse 20. – 21. oktober 2010.
Rehabilitering – behandling – straff. Samtidig og i sammenheng – eller tilfeldig og sporadisk, hva kjennetegner rehabiliteringsinnsatsen for rusavhengige på veien tilbake? Ble avholdt på Radisson Blu Caledonien hotel i Kristiansand. Årsmøte 19. oktober 2010 på samme sted.
Se program her

Nasjonal fagkonferanse 28. og 29. oktober 2009.
Vi vet nok – nå må vi handle! Tidlig intervensjon og forebygging i et folkehelseperspektiv. Ble arrangert på Thon Hotel Bristol Oslo. Årsmøte ble avholdt 27. oktober samme sted.
Program: Fagkonf 2009

Nasjonal fagkonferanse 15. og 16. oktober 2008.
Kommunen – bærebjelken i rusfeltet. Ble avholdt på Hotell Norge i Bergen.  Årsmøte ble arrangert 14. oktober samme sted.
Program: Fagkonf 2008

Personvern og cookies