Når 40 % flere kvinner med online rusbehandling

Publisert i Fagrådet

Når 40 % flere kvinner med online rusbehandling

Nederland har tatt kvinners opplevelse av skam knyttet til rusproblemer på alvor. Skam bidrar ofte til at færre kvinner oppsøker behandlingsapparatet. Ved å tilby nettbehandling har Nederland klart å øke kvinneandelen av pasientene med 40 prosent.

Myte at én av tre personer med rusproblemer er kvinne?
I Norge har vi i mange år slått fast at rusproblemer rammer menn i større grad enn kvinner. Grovt sett er én av tre pasienter med rusproblemer kvinne. Motsatt mønster finner vi innen psykisk helsevern der to av tre pasienter er kvinner. Neppe tilfeldig og kanskje et resultat av samfunnets forventninger til kjønn, smerteuttrykk og hjelpebehov? Men handler det også om at mange kvinner skjuler rusproblemer og kunne hatt stort utbytte av et nettbasert tilbud som er fleksibelt nok til å kombinere med jobb og familieliv?

“Jeg trenger ikke forklare sjefen min..”
Det Nederland har erfart er at de når ut til mange flere kvinner når kvinnene kan hente hjelp via online rusbehandling. På Fagrådets studietur i juni besøkte vi Novadic-Kentron i Vught (bildet) der én av kvinnene beskrev tilbudet slik (fritt oversatt): “Jeg synes online-behandling er en fantastisk form for hjelp. Jeg trenger ikke å forklare sjefen min, jeg kan jobbe med det så ofte jeg vil, og jeg lærer mye om meg selv. Annenhver, eller hver tredje dag kryper jeg en halvtime bak PC-en. Jeg jobber med oppgaver og svarer online. Dette har gitt meg et klart bilde av fallgruvene mine, slik at jeg nå kan stoppe dem”.

Hva med Norge?
I Norge hadde Stiftelsen Bergensklinikkene for noen år tilbake nettbaserte tester og selvhjelpsprogram hvor du anonymt kunne få hjelp til å håndtere milde til moderate rusproblemer. En god veileder for mange finner vi på rusfrihverdag.no. Nettbaserte tester som alkoholenhetskalkulator finnes på snakkomrus.no

Vi vil gjerne få oppdateringer om det er andre nettbaserte program og behandlingstilbud som er tilgjengelige. Ta kontakt på fagraadet@rusfeltet.no

Oslo 7. august 2019

Foto: Novadic – Kentron

Les mer:
Er du rusbruker, rusfri eller rusavhengig?

Motta nyhetsbrev fra oss – klikk her

Tilbake til forsiden

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Personvern og cookies