MedlemsorganisasjonerAKAN
– Postboks 8822 Youngstorget, 0028   OSLO

A-LARM
– Forum for åpenhet om rus og behandling, Markensgt. 42, 4612 KRISTIANSAND

Alfa Kurs og Behandlingssenter as
– Dalsroaveien 42, 3158 ANDEBU

A-Senteret
– Postboks 3470, Bjølsen 0406 OSLO

Asker kommune
– Seksjon Rustiltak, Postboks 353, 1372 ASKER

Atrop støtte og ettervernsenter
– Henrik Wergelandsgate 13, 4612 KRISTIANSAND

Azanta
– Postboks 39, Tveita, 0617 OSLO

Bikuben regional brukerstyrt senter
– Postboks 34, 9476 BORKENES

Blå Kors Borgestadklinikken
– Postboks 1, Sentrum, 3701 SKIEN

Med tilhørende virksomheter:

Blå Kors Haugaland A-senter
– Haraldsgate 16, 5528 HAUGESUND

Blå Kors Norge
– Storgata 38, 0182 OSLO

 Blå Kors Øst AS
– Storgt. 38, 0182 OSLO. Telefon 23 29 15 14. E-post

Med tilhørende virksomheter:

Botreningssenteret i Bergen kommune 
– Gyldenprisvn 13, 5056 BERGEN

ByBo – boligsosialt abeid
– Tollbugata 3, 0152 OSLO

Dalsbergstien Hus
– Dalsbergstien  21, 0167 Oslo

dne pharma as
– Karihaugveien 22, 1086 Oslo

DreamCenter Bergen

– Landsvik 50, 5917 Rossland

Enga, Kirkens bymisjon
– Etterstadgata 12, 0658 OSLO

Etat for psykisk helse og rustjenester – Bergen kommune
– Bergen Rådhus, Postboks 7700, 5020 BERGEN

Fagforbundet
– Keysersgate 15, PB 7003, St Olavs plass, 0130 OSLO

Farm in action
Nygrenda 19, 4886 GRIMSTAD

Fellesorganisasjonen FO
– Postboks 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

Finnmarksklinikken
– Finnmarkssykehuset HF, Postboks 173, 9735 KARASJOK

FIRE – stiftelsen ett skritt videre
– Sandggt 26A, 7014 TRONDHEIM

Forbundet Mot Rusgift
– Postboks 6723 St. Olavs Plass, 0130 OSLO

Foreningen for human narkotikapolitikk
– Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 OSLO

Foreningen Tryggere ruspolitikk
– Sukkertoppveien 3, 0571 OSLO

Fotballstiftelsen
-c/o Stabæk Fotball, Gl Ringeriksv 59, 1357 Bekkestua

Fransiskushjelpens Sykepleie på hjul
– Enerhauggt. 4, 0651 OSLO

 Frelsesarmeens rusomsorg
– Hovedkontor. Postboks 6866 St. Olavs plass 0130 OSLO. Telefon 22 99 85 00. Virksomhetsleder Kaptein Knut Haugsvær. E-post

Frelsesarmeens Rusomsorg Region Nord
– Lade Alle 84, 7041 TRONDHEIM. Regionleder Lisbeth Kleveland. E-post

   Med tilhørende virksomheter:

Frelsesarmeens rusomsorg – Region Vest
– Auglendsdalen 64, 4017 STAVANGER.Telefon 51 82 87 00. Regionleder Ole Andreas Westby. E-post

Med tilhørende virksomheter:

Frelsesarmeen Region Øst
– Heimdalsgata 27, 0561 OSLO. Telefon 23 21 09 60. Regionleder Frode Woldsund. E-post

Med tilhørende virksomheter:

 Funkishuset
– Eidsvollgt. 45, 4307 SANDNES

Helse Møre og Romsdal HF
– Klinikk for rus og avhengigheitsbehandling, Postboks 1600, 6026 Ålesund

Med tilhørende virksomheter:

Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Levanger
– Avdeling for Rusrelatert Psykiatri, Psykiatrisk klinikk, 7600 LEVANGER

Helse- og overdoseteamet i Trondheim kommune
– Kjøpmannsgata 23, 7013 TRONDHEIM

Holmen
– Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Postboks 3402 Bjølsen, 0406 OSLO

Incognito Klinikk
– Apalløkkveien 8, 0956 OSLO

Kalfaret Behandlingssenter, Kirkens sosialtjeneste
– Kalfarvn. 88 A, 5022 BERGEN

Karmøy kommune 
Rus- og aktivitetstjenester
– Postboks 384, 4291 KOPERVIK

Kirkens Sosialtjeneste
– Oppfølgingsavdelingen, Storgata 10B, 0155 OSLO

Kirkens Sosialtjeneste TSB Stavanger
— Tjensvollvn 44 D, Postboks 6117, 4088 STAVANGER

Kompetansesenter rus Midt-Norge
– Postboks 3250 Sluppen, 7006 TRONDHEIM

KoRus Vest Bergen
– Vestre Torggate 11, 5015 BERGEN

KoRus-Øst
– Postboks 104, 2381 BRUMUNDDAL

Kristiansand kommune, virksomhet Oppfølgingstjenester
– Postboks 417 Lund, 4604 KRISTIANSAND

Kirkens bymisjon Bergen Avdeling inkludering og omsorg 
– Nygårdsgt. 29, 5015 BERGEN

Kvinnekollektivet ARKEN
– Sinsenveien 54, 0585 OSLO

Lade Behandlingssenter
– Lade Allè 86, 7041 TRONDHEIM

Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS)
– Hagegata 27, 0653 OSLO

Landsforbundet mot stoffmisbruk, Bergen lokallag
– Nedre Korskirkeallmenningen 14, 5017 BERGEN

LAR-Nett Norge
– Postboks 1206, Trudvang, 3105 TØNSBERG

Larvik kommune
– Psykisk helse og avhengighet, Postboks 2020, 3255 LARVIK

Lønn som fortjent
– Herslebsg. 43, 0578 OSLO

Lørenskog kommune
– Rustjenesten, Postboks 304, 1471 LØRENSKOG

Manifestsenteret
– Hyggenveien 25, 3440 RØYKEN

Marborg
– Postboks 1106, 9261 TROMSØ

Marcus Thranes Hus
-Vogtsgt 30. 0474 Oslo

Møtestedet, Kirkens Bymisjon Oslo
– Tollbugata 3, 0152 OSLO

Fjell kommune, Rustjenesten
– Postboks 184, 5342 Straume

NAV Nittedal
– Moveien 3, Postboks 144, 1483 SKYTTA

Nettverk N.K.S Veiledningssenter for pårørende
– Bankgata 19D, 2609 Lillehammer

NHO Service
– Postboks 5473 Majorstuen, 0305 OSLO

NKS Kvamsgrindkollektivet Bjørkmyr
– 7036 TRONDHEIM

Normal
-Fredheimvn. 39, 1087 Oslo

Norsk Sykepleierforbund
– Fagpolitisk avd. Postboks 456, Sentrum, 0104 OSLO

Nubbebakken Blå kors
– Kalfarveien 102, 5018 BERGEN

NUBS – Nettverk av Unike Brukerstemmer
– Nedre Slottsgate 7, 0157 Oslo

Origosenteret  
– Tyritoppen 19, 1593 SVINNDAL

Os kommune (Hordaland), Psykisk helse og rus
– Rådhuset, Torggt 7, Postboks 84, 5202 OS

Phoenix Haga
– Folkenborgveien 198, 1850 MYSEN

Pro-LAR
– Klepplandsveien 23, 4640 SØGNE

Regionalt Rusprosjekt Nord-Gudbrandsdal  (Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk kommune)
– Nord-Gudbrandsdal Lokalmedinske Senter (NGLMS), Selsvegen 20, 2670 Otta

Ringsaker kommune, avdeling Psykisk helse og rustjenester
– Brugata 3, 2381 Brumunddal

Rogaland A-Senter AS
– Postboks 5001, Dusavik, 4084 STAVANGER

SAFIR
– Urtegata 50. 0187 OSLO

Sagatun Brukerstyrt Senter
– Sagatunveien 47B, 2317 HAMAR

Samarbeidsforum for Norske Kollektiv
– c/o Reidun Wilhelmsen, Kvinnekollektivet Arken, Sinsenveien 54, 0585 OSLO

Samisk Ungdomspsykiatrisk team
– Postboks 4, 9735 KARASJOK

Samtun AS
– Sauherad Samtun, 3800 BØ I TELEMARK

Sandnes kommune
– Mestringsenheten, Postboks 583, 4305 SANDNES

Sigma Nord
– Fjelldalsveien 349, 9441 FJELLDAL

24Sju, Kirkens bymisjon
– Tollbugata 3, 0152 OSLO

Skedsmo kommune
– Rusteamet, inkl. teamets boveiledertjenste
Jonas Liesgt. 18, 2001 LILLESTRØM

Skien Kommune 
Rus og psykisk helsearbeid
– Postboks 158 Sentrum, 3701 SKIEN

Stavne arbeid og kompetanse KF
– Hornebergveien 5, 7038 TRONDHEIM

Stensløkka Ressurssenter
– Lyder Sagensgt. 20, 0358 OSLO

Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter
– Damsgårdsveien 131, 5160 LAKSEVÅG

Stiftelsen Bergensklinikkene
– Vestre Torggt. 11, 5015 BERGEN
Med tilhørende virksomheter:

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad
– Postboks 585, 1612 FREDRIKSTAD

  Med tilhørende virksomheter

Stiftelsen Guts
– Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. 53, 3044 DRAMMEN

Stiftelsen Finnmarkskollektivet
– Langfjordveien 1465, 9545 LANGFJORDBOTN

Stiftelsen Fossumkollektivet
– Postboks 173, 1804 SPYDEBERG

Stiftelsen Fredheim
– Baldisholveien 85, 2350 NES PÅ HEDMARK

Stiftelsen Karmsund ABR – Senter
– Postboks 213, Utvik, 4299 AVALDSNES

Stiftelsen Kirkens bymisjon i Bodø avd Brua
– Junkerveien 49, 8076 BODØ

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen
– Konnerudgaten 36, 3045 DRAMMEN

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand
– Gravane 6, Postboks 486, 4664 KRISTIANSAND

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
– Tollbugata 3, 0152 OSLO

Stiftelsen Livet etter soning (WAYBACK)
– Kristian Augustsgt 10, 0164 OSLO

Stiftelsen KRAFT
– Postboks 8811 Youngstoget, 0028 OSLO

Stiftelsen P22
– Lovisenberggata 11, 0456 OSLO

Stiftelsen Pinsevennenes Evangeliesenter
– Postboks 1, 1501 MOSS

Stiftelsen Renåvangen
– Postboks 40, Åkrestrømmen, 2485 RENDALEN

Stiftelsen Riisby Behandlingssenter
– 2870 DOKKA

Stiftelsen Solliakollektivet
– Sollivegen 403, 2840 REINSVOLL

Stiftelsen Valdresklinikken
– Postboks 24, 2910 AURDAL

Stiftelsen Veien ut
– Kjønnerødveien 24, 3175 RAMNES

St. Olavs Hospital, klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
– Postboks 3250, Sluppen, 7006 TRONDHEIM

Strax-huset
– Damsgårdsveien. 106, 5058 BERGEN

Sykehuset Vestfold HF, Nordre Vestfold DPS 
-Ørsnesallen 14, 3120 NØTTERØY

Time kommune, psykisk helse og rusarbeid
– Postboks 38, 4349 BRYNE

Trappen motiveringssenter
– Postboks 4148, 5835 BERGEN

Trasoppklinikken
– Trasoppterrassen 25, 0672 OSLO

Tyrilistiftelsen
– Normannsgt. 47, 0655 OSLO

Tønsberg Kommune Helsevern
– Seksjon for psykisk helse, Postboks 2410, 3104 TØNSBERG

Utekontakten i Bergen
– Strømgaten 10, 5008 BERGEN

Veslelien
– Houmsvegen 77, 2380 BRUMUNDDAL

Vestli rehabiliteringssenter 
– Ragnhild Schibbyesv.46, 0968 OSLO

VID vitenskaplige høgskole, Campus Diakonhjemmet, Videreutdanning i rusproblematikk
– Postboks 184 Vinderen, 0319 OSLO

Personvern og cookies