Kurset gir en grundig innføring i Storboka, en av verdens mest leste bøker. Den er grunnlaget for alle AA og NA-grupper over hele verden, og bokas innhold har hjulpet svært mange mennesker til rusfrihet og frihet fra annen avhengighet. Kurset passer for deg som har et avhengighetsproblem, men også for alle som jobber tett på brukere og pasienter med avhengighetsproblematikk.

Påmelding i kursportalen til Lier kommune.