Informasjon

Datoer for dette kurset 2022:

Teams, 28.09.2022, kl. 08.30 – 10.30
Teams, 15.11.2022, kl. 08.30 – 10.30