RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet inviterer til debatt om innsattes og ansattes sonings- og arbeidsforhold.

Straff er samfunnets strengeste reaksjon når innbyggerne bryter loven. Samtidig er det samfunnets ønske at forbrytelser ikke gjentas. Ivaretakelsen av innsattes menneskerettigheter, livskvalitet, helse og recovery er i stor grad også knyttet til fengslenes fysiske standarder, bemanningsnormer og ikke minst plassering og tilknytning til lokalsamfunn. Dette er også forhold som sterkt påvirker de ansattes arbeidsvilkår og rehabiliteringsarbeid.

Vi ønsker alle som interesserer seg særlig for menneskerettigheter, kriminalomsorg, ettervern, skadeforebygging og sosial mobilisering ekstra velkommen til arrangementet, som også kan ses digitalt. Vi håper at arrangementet er av særlig nyttig for beslutningstakere og representanter fra relevante tjeneste- og systemledd.

Arrangementet vil innlede med dyktige foredrag fra fagfolk som vil gi ulike innspill fra ansattes og innsattes perspektiv, og vil gå over til en partipolitisk paneldebatt.

Innledere:

- Johan Lothe
- Farouq Quereshi
- Jenny Beate Kjønnås

Panel:

- Sofia Rana (R)
- Andreas Sjalg Unneland (SV)
- Eivind Trædal (MDG)
- Rina Mariann Hansen (AP)
- Julianne Ofstad (FRP)

Program

https://www.facebook.com/events/7096891320335576?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D

 

 

Påmelding

https://www.facebook.com/events/7096891320335576?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D