Det vil det komme relevant informasjon om det nasjonale seminaret for forskere på rusmiddelfeltet for 2023 (Vettre) på den linken 

Informasjon

Hold av datoene og merk dere disse tidene:
Påmelding og innsendingen av sammendrag åpnes ved utsendelse av invitasjon i mai. Frist for innsending av sammendrag/abstract: 15. august.
Tilbakemelding på vurdering av innsendte sammendrag vil komme ca. 5. september. Påmeldingsfrist: 15. september

 

 

Program

Kommer

Påmelding

Åpner i mai