Etter to år med begrensede muligheter for fysiske arrangementer blir det endelig Fyll dagene jobb- og fritidsmesse igjen. 
Les mer her