Årets tema er «Veier til ny praksis: Musikkterapi og implementering». Å implementere handler om å omsette kunnskap, verdier og ideer til praksis, og i løpet av konferansen undersøkes ulike dimensjoner av «ny praksis»: Hvordan blir nye stillinger, tilbud og tjenester til? «Ny praksis» kan også handle om å gjøre ting på nye måter, og kvalitetssikring og utvikling av eksisterende praksis vil også belyses.

Klikk her for program og påmelding.