Kurset vil omhandle bedre grunnforståelse av utfordringen: Utviklingstrekk, rusmidler og aldringsprosesser, sykdom og medikamenter. Tilnærming og samtale. Praktiske og etiske avveininger.

Dagen legges opp med gruppesamtaler, der korte faglige innlegg skal konkretiseres inn i den enkeltes arbeidshverdag  gjennom samtale, refleksjon og erfaringsutveksling.

Klikk her for program og påmelding