Dette er del 2 av 4 i kursrekke om rus og er et samarbeid mellom KoRus Sør, Sykehuset Telemark, Fylkesmannen i Vestfold/Telemark og Napha.
Datoer for de 2 neste kursdagene er ikke satt ennå, men er tenkt i mars og april.

Informasjon

Målgruppe er ansatte ved STHF og ansatte i kommuner i Telemark

Priser & betingelser

Gratis