Overskrift for konferansen er:
Ulike perspektiver på rusfeltet - hva virker?

Klikk her for mer info og påmelding