Seminaret går over 9 dager, fordelt på 3X3 dager.Seminaret blir holdt av dr. Philos. Guttorm Toverud som har jobbet medrusproblemer i over 30 år. Han har spesialisert seg på bruken av12-trinssprogrammet som en verdifull behandlingsmodell for ulike avhengigheter. Over 10,000 personer har nå hørt fra ham om hvordan man kan leve på livets premisser gjennom bruk av 12-trinnsprogrammet. Les mer her 

Kurset er godkjent som 24 timer vedlikeholds kurs for psykologspesialister, og 30 timer meritterende for sykepleiere/spesialsykepleiere/psykiatrisk sykepleie.

Påmelding til Bodil.Bakkan.Nielsen@kvinesdal.kommune.no 

Telefon 41687687