Vil du være med på å identifisere hvilke trender som har størst betydning for rus- og avhengighetsbehandling i fremtiden? Vil du bidra til bedre forståelse for hvilke utfordringer og muligheter vi som jobber i TSB står overfor i fremtiden?

Du kan velge om du vil delta fysisk eller digitalt. Den fysiske samlingen avholdes sentralt i Oslo 12. april. Den digitale samlingen avholdes på Microsoft Teams, og er delt opp i to økter den 13. og 14. april.

Arrangør er Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Påmelding

Påmelding her