Målgruppe: ansatte i spesialist- og kommunehelsetjenesten, fagpersoner som ønsker å lære hva 12-Trinnsbehandling egentlig går ut på.

 

Forskningen viser at manualbaserte 12-Trinssbehandlinger ofte gir bedre resultater enn tradisjonelle rusbehandlinger (https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012880.pub2/full#CD012880-abs-0004).

Dette åtte-dagers seminar via Zoom, kommer til å presentere AA’s 12-Trinnsprogram som et problemløsningsformular som kan anvendes på ulike avhengigheter fra et behandlingsperspektiv. 12-Trinnsprogrammet blir forankret i deres bok ved å gå gjennom boken til Anonyme Alkoholiker- «Storboka»- fra forordet til første utgivelsen i 1939 og fremover til siste instruks. Denne boken har nå kommet opp i en utgivelse på 50 millioner eksemplarer. Derfor blir fokuset på de tre kontekst Trinnene, handlingstrinnene og den 4. Dimensjon for å demonstrere hvordan fagpersoner og pasienter/klienter kan øke sin forståelse om hvordan man kan bruke AA’s 12-Trinnsprogram og de ulike 12-Trinns fellesskapene (AA, NA, OA, GA med flere) som en ressurs. Modellen er basert på Recovery Dynamics som er et manualbsasert behandlingsprogram grunnet på hvordan man bruker Storboka i en behandlingskontekst. 

Seminaret går over 8 dager, fordelt på 4x2 dager via Zoom. Seminaret blir holdt av dr. Philos. Guttorm Toverud som har jobbet med rusproblemer i over 30 år. Han har spesialisert seg på bruken av 12-Trinssprogrammet som en verdifull behandlingsmodell for ulike avhengigheter. Over 10,000 personer har nå hørt fra ham om hvordan man kan leve på livets premisser gjennom bruk av 12-Trinnsprogrammet. Kurset gjennomføres nå internasjonalt på Engelsk som gjør det tilgjengelig for resten av verden. Første internasjonale kurs hadde 40 deltakere fra 10 land på 3 kontinenter.

 

Informasjon

Kurset er godkjent som 24 timer vedlikeholds kurs for psykologspesialister, og 30 timer meritterende for sykepleiere /spesialsykepleiere/psykiatrisk sykepleie.

Program

Datoene for kurset via Zoom høsten 2021 er:
Del 1    uke 39, torsdag og fredag (30. september og 1. oktober)
Del 2   uke 41, torsdag og fredag (14. og 15. oktober)
Del 3   uke 44, torsdag og fredag (4. og 5. november)
Del 4   kommer med dato (vil skje før jul)
Merk at ALLE kursdagene må følges etter hverandre fra dag 1 til 8.
ravær aksepteres ikke, ingen av-og-på. 

Priser & betingelser

Pris:
Kr. 10,000 for 1

Kr. 15,000 for 2 fra samme «enhet»*
Kr. 20,000 for 3 fra samme «enhet»
For flere enn tre fra samme «enhet» kan det gjøres «pakke pris»
* Det anbefales at flere fra samme enhet deltar for å øke lærings-potensiale da diskusjonen kan foregå mellom samlingene.

Påmelding

For mer informasjon om nytteverdien av kurset:
Kontakt Fyrtårnskoordinator/faglig rådgiver Bodil Bakkan Nielsen, psykisk helse og rus, Helsenettverk Lister  Tlf: 41687687

Bodil.Bakkan.Nielsen@kvinesdal.kommune.no

Informasjon om påmelding kontakt: 
Guttorm Toverud Tlf: 92455911

gtconsulting@gtconsulting.no