Polyfon søker her både bidrag til parallellsesjonene og posterutstillinga. De er interessert både i forskingsbaserte, teoretiske og erfaringsbaserte bidrag, med og uten musikkinnslag. Og – vi ønsker at konferansen skal skape muligheter for dialog og diskusjon!

Selv om konferansen vil ha et tydelig tema, er det rom også for bidrag som ikke direkte omhandler temaet. Polyfon anbefaler likevel at relasjoner til konferansens tema tydeliggjøres så mye som mulig. Programkomiteen vil vurdere innkomne forslag både ut ifra kvalitet og relevans.

Alle forslag både til parallelsesjon og posterutstilling må sendes inn med et sammendrag der man kort beskriver innholdet i presentasjonen. Se Retningslinjer for sammendrag.  

Frist for innsending er 1. juni 2023 kl. 13.00 via dette skjema for innsending av sammendrag

Les mer om konferansen ved å klikke her