En konferanse om alkohol, bruk, skader, arbeidsliv, folkehelse og helsegevinst ved tidlig intervensjon. 

Målgruppe: 
Ledere, sykehuspersonell, leger, hjemmetjenesten, NAV, folkehelsekoordinatorer, frivillige organisasjoner og brukerorganisasjoner som holder til i region sør: Agder, Vestfold og Telemark, Viken (gamle Buskerud) 

Konferansen vil belyse alkoholbruk fra et folkehelse, arbeidslivs- og et helsetjenesteperspektiv. 

Konferansen arrangeres av Regionalt samarbeidsforum - rus, psykisk helse og vold i region sør og KORFOR.

Regionalt samarbeidsforum Sør består av: Statsforvalterne i Agder, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken, Helseforetakene i Agder, Vestfold og Telemark, NAPHA, KORUS Sør, RVTS Sør og A-larm.

Priser & betingelser

Prisoversikt
Deltakelse uten overnatting: 490 kr.
Deltakelse med overnatting og middag 24.-25.01: 990 kr.