Konferansier Tarjei Strøm vil lede samtaler med foredragsholderne etter hvert tema. 

Vi får et tilbakeblikk på rusfeltets utvikling de siste 20 år fra tre perspektiv. 

Dagens forståelse av god praksis er representert gjennom tema som recoveryorientert tilnærming, arbeid og aktiviteter, og faglige tilnærminger som motiverende samtale og mentaliseringsbasert terapi.