Kompetansesenter rus og psykisk helse
Tuneveien 9
1712 Grålum