Kirkens bymisjon
Postboks 5001, Dusavik
4084 Stavanger