Lubna Boby Jaffery (AP) – ny byråd med ansvar for rusfeltet i Bergen

Publisert i Fagrådet

Lubna Boby Jaffery (AP) – ny byråd med ansvar for rusfeltet i Bergen

I dag ble det nye byrådet i Bergen presentert og Lubna Boby Jaffery (AP) blir ny byråd for arbeid, sosial og bolig. Hun overtar for Erlend Horn (V) som blir byråd for finans, næring og eiendom.  Erlend Horn mottok i mai 2019 Fagrådets pris for Godt ruspolitisk arbeid. 

Jaffery er 39 år og utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen. Hun var statssekretær i Kulturdepartementet i regjeringen Stoltenberg  i perioden 2009 – 2012 og har også vært politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet under Bjarne Håkon Hansen. Etter dette har hun arbeidet i blant annet Spekter, kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese, busselskapet Tide AS og nå sist i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

I Bergen har rusfeltet vært i byrådsavdelingen for arbeid, sosial og bolig også i forrige periode, skilt fra annen kommunal helsetjeneste.

I byrådserklæringen som ble presentert mandag kveld skriver skriver partiene:
En god rusomsorg vil være en prioritert oppgave i årene som kommer og byrådet vil derfor videreføre et slagkraftig overdoseteam, og sikre at Bergen fremdeles skal oppfylle rammene i den nasjonale opptrappingsplanen på rusfeltet til kommunale rustjenester.

Byrådet ønsker å satse på skadereduserende tiltak, for å redde liv og sikre verdighet, samt styrke satsingen på rehabilitering for å hjelpe mennesker ut av rusen. Bergen kommune skal spille på lag med ideelle initiativ i byen og stiller seg positive til et mangfold av aktører innenfor rusomsorgen. Samtidig skal ruspolitikken være kunnskapsbasert, og helsefaglige anbefalinger må være premissgivende i spørsmål knyttet til rus.

Bergen kommune har i stor grad brukt midlene i Opptrappingsplanen til rusfeltet og Fagrådet er glad byrådet forplikter seg til det videre. Byrådet har en ambisiøs erklæring hvor de vil etablere ett MO-senter til i sentrum og etablere røykerom (ikke fullverdig brukerrom) på alle MO-senterne. De skriver:

Byrådet vil jobbe for å få rett til å kunne etablere røykerom på mottaks- og oppfølgingssenter (MO-senter) med lavterskelprofil uten å måtte etablere fullverdige brukerrom med injiseringsrom. Byrådet vil arbeide for opprettelsen av nytt MO-senter i sentrum, med fokus på arbeid, aktivitet og brukermedvirkning. Det vil aldri være aktuelt for byrådet å akseptere en praksis der mennesker med rusavhengighet jages fra sted til sted.

Byrådet vil også styrke Utekontakten og det oppsøkende arbeid i alle kommunens bydeler, ikke bare sentrum.

Fagrådet ønsker Lubna Jaffery lykke til som byråd og håper hun prioriterer rusfeltet like høyt som sin forgjenger Erlend Horn. Trygt er det å vite at Horn sitter med pengesekken og dermed kan påse at byrådet oppfyller rammene i Opptrappingsplanen for rusfeltet.

Oslo 29.oktober 2019

Foto: Nina Blågestad

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Personvern og cookies