Korona kan øke faren for overdoser – Les Arild Knutsens råd!

Publisert i Fagrådet

Korona kan øke faren for overdoser – Les Arild Knutsens råd!

Tekst: Arild Knutsen, leder av Foreningen for human narkotikapolitikk FHN
Foto: Torhild Kielland

Kjære deg som bruker stoffer eller som er i LAR. Et liv med dårlig kosthold, lite søvn og mye rusmiddelbruk gjør at korona-viruset kan slå verre ut enn for folk som lever sunnere.

Om ikke korona-viruset rammer deg direkte, så har epidemien likevel blitt så utbredt og alvorlig at det vil ramme mange indirekte. Det varsles om innskrenkinger og stengninger i mange typer hjelpetiltak. Også i lavterskelapparatet.

Derfor kan det være lurt å ta noen forbehold. Hva kan dette innebære for deg?
Folk som bruker heroin eller andre opiater bør være klar over at et virusutbrudd vil medføre at heroinet lettere kan ramme pustesenteret ditt, slik at man lettere får overdose.

Nå bør det hentes med mer brukerutstyr om gangen, enn man pleier
De som røyker heroin bør ikke dele på røykeutstyret. Dersom en heroinrøyker blir syk, bør andre inntaksmåter vurderes for å unngå injisering, dersom det blir for ubehagelig eller vanskelig å røyke.

Da kan heroinet snårtes, tas rektalt eller det kan svelges. Dersom heroin svelges, så er det viktig å vite at det da går gjennom leveren før det kommer til hjernen og derfor vil det kun virke som morfin og ikke som heroin, men du blir “friskmeldt”.

Helsevesenet står i fare for å bli overbelastet, helsetjenester kan innskrenkes eller stenges og dersom dealeren din blir syk så kan tilgangen på stoffet du er avhengig av bli dårligere. Her er det best å være føre var.

Unngå å dele snorterør, piper, bonger, e-sigg og jointer med hverandre
Slik deling er særlig smitterisikabelt. Unngå at andre tar på stoffet ditt og gjør helst dosene klare selv. Innta stoffene selv, istedenfor å la andre hjelpe deg med det.

Dersom du har råd til det, så er dette tiden for å kjøpe inn et lite lager
Dersom du henter LAR-medisiner så bør du høre med hentestedet om det er endring i åpningstider eller andre endringer som kan gjøre henteordningen annerledes. Sikre gjerne at du har telefonnummeret til hentestedet ditt tilgjengelig på telefonen din. Spør gjerne om du kan få med mer medisin om gangen nå.

Kjære deg som jobber i rusbehandlingsapparatet
Dette kan være tiden for revurdering av henteordninger for medisiner, for å bidra til generell forebygging av smitte. Særlig er dette viktig for de pasientene som har en helsetilstand som tilsier at de er spesielt sårbare. Dette kan være tiden for å faktisk lytte til LAR-pasientenes egne innspill om medisinvalg for på den måten å hindre deltakelse i gatemarkedet, med den ekstra helsefordelen som det nå innebærer.

Det er viktig å tilrettelegge boligtiltak, sosiale tiltak, avrusings- og behandlingsopphold på en lur måte, slik at de som trenger tjenestene ikke avvises unødvendig. Det er en utfordring å balansere mellom tetthet av brukere og smitterisikoen som det innebærer på den ene siden og faren for liv og helse ved manglende behandling på den andre siden. Endring av innretning bør uansett vurderes som viktigere enn å bare begynne å avvise.

Kjære deg som jobber i politiet
Dere må gjerne ta hensyn til at brukere nå kan se seg nødt til å kjøpe med seg litt mer med seg enn de pleier. Her bør det tas humane og fornuftige hensyn og ikke utnytte situasjonen til ytterligere kontroll- og straffepåføring. Fra brukerperspektiv er det å kjøpe inn mer om gangen nå, et fornuftig valg som er heldig langt utover rusmiljøene. Dersom rusmiljøer stresses nå, så kan dette forverre situasjonen ytterligere. Da gjemmer folk dosene sine i kroppshuler og gjør mange andre ting, som øker smitterisikoen.

Det er mange råd om forebygging av korona på sosiale medier, vær gjerne kritisk med kilden. De viktigste rådene er å vaske hendene hyppig og gjerne lenge. Unngå å ta deg til øyne, nese og munn etter å ha utsatt deg for risiko. Dekk til host og nys med albue eller forkle. Unngå forsamlinger med tetthet. Hold deg helst hjemme eller for deg selv dersom du føler deg uvel, kontakt en lege dersom du føler deg syk.

Oslo 11. mars 2020

Tilbake til forsiden

11 Kommentarer

 1. Var på Heimdal i Ssndefjord i går der det bor misbrukere.Tilstanden i den leiligheten jeg var er skremmende. Sprøyter og bloddotter overalt.Er bemanning der,men de desfinerer ikke noe der brukerne bor som jeg kunne oppdage og ingen antibact.De burde jo gjøre tiltak der.Smittebombe for hele byen dette for brukerne sykler overalt.Her skulle kommunelegen innført tiltak.Mvh Torhild

 2. Det var ett godt innlegg. Hyggelig å se at du jobber for en så viktig sak. Særlig i disse dager. Vi må huske å ta hverandre på alvor. Ekstra viktig at helsepersonell og politi gjør det. Vi har ingen å miste.

 3. Veldig bra, fikk sett dette i går og har videresendt dette til kommuneoverlegen i Tromsø pluss noen til. Skal videresende denne artikkelen til en rekke flere.

  • Flott Vidar,

   Det tas med inn på Helsedirektoratet også.

 4. Det mangler dessverre litt i artikkelen ang. mennesker med alkohol avhengighet. Ikke dele flaske eller drikke kar mm. Kanskje burde det vært lagt inn så dekker vi hele brukergruppen aktive rusavhengige?

 5. Veldig bra artikkel. Veldig viktig med opplysninger i disse (Korona) tider. Så en STOR TAKK til Arild Knutsen for den 👍👌👍

 6. Bra skrevet. ❤️ Satt pris på det. 👍

 7. Veldig bra råd Arild, jeg etterlyser mere informasjon ang oss som ikke har noen som kan hjelpe oss og er så dårlig på andre måter enn influensa, jeg tenker på de som har senskader etter 30 års rusmisbruk og ikke kan bruke penger til mat men må ha pengene til å handle dop for å klare å leve i det hele tatt. Men det kommer ingen informasjon fra nav eller regjeringen. Du som har mye kontakt med media burde prøve å få til en sak ut av dette. Stiller gjerne opp og hjelper til å ta opp dette med media, men det er du som har pondus der Arild., Stå på min venn.

 8. Gatebildet i Oslo sentrum var preget av svært ‘slitne’ folk torsdag ettermiddag. De trenger hjelp nå, for de er åpenbart svært utsatt for smitten, og mange av dem er smittebærere i fritt leide. Det var et trist syn og jeg undrer meg over om det er noen som tar grep.

 9. Et veldig kunnskapsrikt og velformulert innlegg, Arild!
  Det er ekstremt viktig å få ut riktige, tydelige og gode budskap i disse dager. Takk!!

 10. Lege og Professor ved SERAF; Thomas Clausen
  “Tilrettelegg for tilstrekkelig tilgjengelig kapasitet og mulighet for Lav-terskel LAR inklusjon.
  Personer som benytter illegale rusmiddel som del av sitt regelmessige rusmiddelinntak vil kunne oppleve ustabilitet i tilgang på rusmidlene de vanligvis bruker i tiden fremover. Drøft med pasientene hvordan de planlegger for en slik situasjon og bidra der det er mulig til at slike situasjoner ikke fører til unødvendig risiko.”

  https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/aktuelt/aktuelle-saker/2020/informasjon-seraf-koronoa.html

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Personvern og cookies