Konferanser

Møteplassene er noe av det viktigste Fagrådet legger til rette for, nettopp fordi møteplassene bidrar til nettverksbygging, erfaringsutveksling, diskusjoner, refleksjon over egen praksis og ikke minst utviklingsarbeid.

Fagrådet er stolte over å kunne invitere til: 
Ruspolitiske arena
Rusfeltets fagkonferanse
– nettverksmøter
debattmøter
høringskonferanser
– spennende studieturer

I tillegg har rusfeltet.no blitt en godt besøkt nettside der det er mulig å delta i debatt med kommentarer og innspill.

 

 

Personvern og cookies