Høie fortsetter som helseminister

Høie fortsetter som helseminister

I dag skjer det store endringer i regjeringen, men Bent Høie fortsetter som helseminister. Han får i tillegg tilbake ansvaret for folkehelse og eldre siden Terje Søviknes ikke erstattes. Hvorvidt han tar tilbake tittelen...

Les mer

En rekke tilskuddsordninger er lyst ut!

En rekke tilskuddsordninger er lyst ut!

Med søknadsfrister i januar, februar og mars har Helsedirektoratet nå lyst ut en rekke tilskuddsordninger. Vi har tidligere informert om at Helsedirektoratet har lyst ut en halv milliard i tilskudd til kommunalt rusarbeid. Nå...

Les mer

Program for Høringskonferansen 29. januar

Program for Høringskonferansen 29. januar

Onsdag 29. januar arranger vi Høringskonferanse om avkriminalisering, knyttet til NOU 2019:26; Rusreform – fra straff til hjelp. – Med vår undertittel: Fremskritt eller feiltrinn? Velkommen til Høringskonferanse 29. januar 2020 på Hotell Bristol i...

Les mer

Cannabiskampanje

Cannabiskampanje

Helsedirektoratet arbeider nå med en kampanje for å forebygge bruk av cannabis, særlig blant unge. Oppdrag Det var i tildelingsbrevet for 2019 at Helsedirektoratet fikk dette oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet. I tildelingsbrevet står...

Les mer

Mulighetene – på terskelen til et nytt tiår

Mulighetene – på terskelen til et nytt tiår

Godt Nytt Tiår! Bak oss ligger et tiår – som for rusfeltets del har gitt endringer gjennom opptrappingsplanens midler, gjennom pakkeforløp, boligstrategi, fokus på ressurser og recovery, en rekke nye stillinger for erfaringskonsulenter, og...

Les mer

Avkriminalisering – En historisk dag!

Avkriminalisering – En historisk dag!

Rusreformutvalget publiserte i dag sin NOU-utredning Rusereform – fra straff til hjelp. – En stor og prinsipiell reform som blir viktig for Norge, men også en reform som kommer til å bli fulgt internasjonalt...

Les mer
Personvern og cookies