Færre pasienter og kortere opphold

Færre pasienter og kortere opphold

Tallene for 2018 om aktivitet og ventetider i Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB) er klare. Nær 33 000 pasienter fikk behandling. Kortere tid i døgnbehandling, flere i poliklinikk, færre i dagbehandling og ventetiden uendret er...

Les mer

Tidlig Inn – når foreldre strever

Tidlig Inn – når foreldre strever

Opplæringsprogrammet Tidlig Inn (TI) skal, gjennom seks kursdager, sikre at gravide og småbarnsfamilier får tverrfaglig kompetent hjelp tidlig – på vansker knyttet til rus, psykisk helse og/ eller vold. 1. februar 2019 ble en felles...

Les mer

Oljefondet investerer i «Cannabisselskaper»

Oljefondet investerer i «Cannabisselskaper»

De siste to ukene har Oljefondet fått kritikk for investeringer på nær 1,4 milliarder kroner i fem selskaper med betydelig virksomhet knyttet til marihuanaproduksjon. Dagens Næringsliv forteller at «Tre av selskapene har cannabis som sin...

Les mer

Retningslinjen for LAR-gravide er på høring

Retningslinjen for LAR-gravide er på høring

Helsedirektoratet har nylig sendt forslaget til ny nasjonal faglig retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) på høring. Høringsfristen er 20. mai. Arbeidet med retningslinjen har vært omstridt. I høst gikk hvert fjerde medlem...

Les mer

Tommy Husebye – ny daglig leder i RIO

Tommy Husebye – ny daglig leder i RIO

Styret i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) har ansatt Tommy Husebye midlertidig som ny daglig leder. Tommy Husebye (til venstre i bildet) overtar stillingen etter Jon Storaas (til høyre). Tommy Husebye – fra Kompetansesenter rus til...

Les mer

Opptrappingsplanens viktige innspurt

Opptrappingsplanens viktige innspurt

Tilsammen har staten utbetalt nær 1,3 milliarder kroner i økt rammetilskudd til kommunene siden Opptrappingsplanen for rusfeltet ble vedtatt i 2015. Rammetilskuddet er frie inntekter, men med føringer om å bruke pengene til å...

Les mer

Program til Ruspolitisk Arena 10. mai

Program til Ruspolitisk Arena 10. mai

Velkommen til Ruspolitisk Arena fredag 10. mai 2019 på Thon hotel Vika Atrium i Oslo Vi er inne i et ruspolitisk taktskifte og inviterer til et program som tar temperaturen på nye ruspolitiske utfordringer. Vi ønsker...

Les mer
Personvern og cookies