Studieturen til Nederland er fullbooket!

Studieturen til Nederland er fullbooket!

Oppdatert 28. januar 2019 Mange ønsker å være med oss til Nederland og i løpet av helgen ble turen fullbooket.  Hvert år arrangerer Fagrådet en internasjonal studietur for ledere og ansatte i medlemsvirksomhetene. I...

Les mer

Er avhengighet umulig å forstå?

Er avhengighet umulig å forstå?

Kommentarene haglet inn da vi sist uke publiserte en sak om forskningsfunn om tilbakefall til rusmisbruk. I omtalen av saken på Facebook skrev vi “Hvorfor får noen tilbakefall? Ny forskning:”. Kommentarene som kom handlet...

Les mer

Venstre vant frem i ruspolitikken

Venstre vant frem i ruspolitikken

Spenningen har vært stor under perioden med regjeringsforhandlinger. Torsdag kveld kom konklusjonene: Ingen endringer i ruspolitikken. Fortsatt rusreform, heroinbehandling og flere legemidler i legemiddelassistert behandling (LAR). Med andre ord ingen innskrenking i lavterskel LAR....

Les mer

Rusbehandling er ikke godt nok tilpasset unge mennesker?

Rusbehandling er ikke godt nok tilpasset unge mennesker?

Forskere i Midt-Norge har funnet fire vesentlige faktorer for hvorfor tilbakefall skjer lettere hos noen ruspasienter enn andre. Hva øker risikoen for tilbakefall til rusbruk? Nylig publiserte forskningsrådgiver Helle Wessel Andersson ved KoRus-Midt (St.Olavs hospital), sammen...

Les mer

Den styggeste ulikheten er kortere levealder

Den styggeste ulikheten er kortere levealder

Den største og styggeste ulikheten i helse er at personer med psykiske lidelser og rusproblematikk lever i gjennomsnitt 20 år kortere enn resten av befolkningen. Regjeringen vil ha ned ventetiden til rusbehandling ytterligere de...

Les mer

SMIL utvider målgruppa!

SMIL utvider målgruppa!

Brukerorganisasjonen proLAR Nett har siden 2011 tilbudt SMIL-kurs for mødre i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Nå utvider de målgruppen til også å inkludere familier der barnet er eksponert for opioider/LAR medikamenter i fosterlivet. Det er ikke...

Les mer

Avhengighetens mange ansikter

Avhengighetens mange ansikter

-Skammens karakter er unnvikelse og taushet. Dyp skam er smerten av å se seg selv som en som ikke fortjener å bli elsket, sa professor Finn Skårderud på ROP-dagen denne uken. Skammens ansikter Det...

Les mer

Husk søknadsfrister for tilskuddsmidler 2019

Husk søknadsfrister for tilskuddsmidler 2019

Nå er tiden inne for å søke tilskuddsmidler.  Det er flere aktører som forvalter ulike tilskuddsordninger. Her kommer en oversikt over noen av de mest sentrale:  Behandling og rehabilitering Helsedirektoratets tilskuddsordninger Etablering og drift...

Les mer
Personvern og cookies