Hepatittbussen på nye veier

Hepatittbussen på nye veier

På grunn av korona-viruset har Hepatittbussen besluttet å endre fokus til å gi informasjon om smittevern, dele ut flyers, brukerutstyr, nalokson nesespray, og gi råd til dem som måtte trenge substitusjonsbehandling. Hepatittbussen tilbyr til...

Les mer

Rusreformen med utsatt høringsfrist

Rusreformen med utsatt høringsfrist

Helse- og omsorgsdepartementet varsler at NOU 2019:26 Rusreform – fra straff til hjelp, har forlenget høringsfristen til 15. mai. Rusreformutvalgets innstilling ble sendt på høring i desember 2019 med frist for merknader innen 2....

Les mer

Myndighetene åpner for tvang i kampen mot Covid-19

Myndighetene åpner for tvang i kampen mot Covid-19

Helsemyndighetene har  publisert en veileder til kommuner og fylkesmenn om gjennomføring av smitteverntiltak overfor pasienter og brukere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Veilederen åpner for bruk av tvang overfor pasienter som motsetter seg...

Les mer

Akutt behov for midlertidig helsepersonell

Akutt behov for midlertidig helsepersonell

Tusenvis opplever permitteringer og uforutsigbar økonomi under korona-pandemien. På motsatt side ser vi økt press på helsetjenester både i offentlig og ideell sektor. Vår styreleder Kirsten Frigstad arbeider som kjent i Stiftelsen Kirkens Bymisjon...

Les mer

Vi støtter Rusreformen i vårt høringssvar

Vi støtter Rusreformen i vårt høringssvar

Under følger Fagrådets høringssvar på NOU 2019:26 Rusreform – fra straff til hjelp i sin helhet. Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon støtter rusreformens retning og intensjon om å flytte samfunnets reaksjoner på personlig bruk og...

Les mer

– Det er så ensomt nå, jeg kan ikke være med noen

– Det er så ensomt nå, jeg kan ikke være med noen

En rekke bruker- og pårørendeorgansasjoner leverte denne uka innspill til Helsedirektoratets prioritering av helsetjenester  under Covid-19 epidemien. Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) leverte både et eget innspill pluss at de signerte på et felles innspill sammen...

Les mer
Personvern og cookies