Et nyttårsønske til politikerne

Et nyttårsønske til politikerne

Tekst og foto: Torhild Kielland -Sånne spørsmål har jeg ikke tid til! Avvisningen er et faktum og jeg stammer fram en unnskyldning på hvorfor jeg ringer. Jeg hører meg selv forklare at jeg holder...

Les mer

Et svekket tilbud om rusbehandling

Et svekket tilbud om rusbehandling

Av psykologspesialist Ingjerd Meen Lorvik og psykologspesialist Tove Mathisen, Borgestadklinikken Publisert 16. februar 2018 Er tilbudet om rusbehandling i Helse Sør-Øst svekket etter anbudskonkurransen nylig? Som kjent resulterte den i at Borgestadklinikkens avdelinger i...

Les mer

TSB – hva er det?

TSB – hva er det?

Det er 12 år siden TSB ble vårt nye “fagfelt”. I 12 år har jeg sagt at jeg jobber innen TSB. I 12 år har jeg opplevd at folk ser rart på meg når...

Les mer

Ny flystyrt i overdosesjøen?

Ny flystyrt i overdosesjøen?

Hilde døde av overdose for ti år siden. Jeg jobbet som ruskonsulent og hun var en av de jeg brukte mye tid sammen med. Jeg var ofte på besøk, vi skrev individuell plan og gjennomførte utallige...

Les mer

Samme problem – ulike løsninger!

Samme problem – ulike løsninger!

Mitt daglige arbeid er som Virksomhetsleder ved Kirkens Bymisjons 24SJU i Oslo. Tiltaket 24SJU skal «bidra til bedre helse og økt sosial inkludering for de mest utsatte rusavhengige som oppholder seg i Oslo sentrum» som det het...

Les mer

Bolig uansett!

Bolig uansett!

I Norge mangler omkring 6200 personer et fast sted å bo. Personer med rusavhengighet og/eller psykisk lidelse er overrepresentert blant bostedsløse. Hvorfor har vi ikke klart å løse dette i «rike Norge»? Det er...

Les mer

Recovery kommer aldri seilende på ei fjøl!

Recovery kommer aldri seilende på ei fjøl!

Da jeg begynte å jobbe i rusbehandling for 20 år siden snakket vi ansatte ofte om at pasientene “ikke hadde ruset seg ferdig”. Setningen kom gjerne når folk avbrøt behandlingen, ikke møtte til polikliniske...

Les mer

Har Helse Sør-Øst RHF vilje til løsning?

Har Helse Sør-Øst RHF vilje til løsning?

Det er brudd i våre forhandlinger om ny ytelsesavtale for 2016 med Helse Sør-Øst RHF, og vi blir møtt med at «det ikke er juridisk eller økonomisk handlingsrom» til å imøtekomme Borgestadklinikkens krav i...

Les mer

Flere parallelle tjenester?

Flere parallelle tjenester?

Opptrappingsplanen for rusfeltet ble lagt frem av helseministeren for kort tid siden. Vi har ventet i spenning på denne og er veldig glade for innholdet, til tross for at midlene ikke er øremerket. Nå...

Les mer

Fremtidens rusbehandling?

Fremtidens rusbehandling?

All rusbehandling må ha som mål å gi pasienten størst mulig grad av trening og mestring av de utfordringer som vil møte dem i hverdagen. Innhold i rusbehandling må gjenspeile både normalitet og avhengighetens...

Les mer

Mens vi venter på opptrappingsplanen

Mens vi venter på opptrappingsplanen

Helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg har begge lagt vekt på at pasienter innen rusbehandling og psykisk helsevern skal prioriteres. Senest 22. september sa Statsministeren på Fagrådets nasjonale rusfagkonferanse at “Vi lovet å...

Les mer
Personvern og cookies