Hvordan angripe narkotikautfordringen på verdensbasis?

Publisert i Fagrådet

Hvordan angripe narkotikautfordringen på verdensbasis?

Fagrådets leder Kirsten Frigstad deltok på Wilton Parks rundbordskonferanse i Sussex England 4. – 6. november der overskriften var “Responding to the evolving drugs challenge: towards UNGASS 2016”. De rundt 50 deltakerne representerte i sum alle verdens kontinenter. Norge var i tillegg til Kirsten Frigstad representert ved ambassadør i Østerrike Bente Angell-Hansen og seniorrådgiver i Helsedirektoratet Jens Guslund.

Problemstillinger knyttet til skadereduksjon og nedkriminalisering av personlig bruk av narkotika var sentrale deler av diskusjonene. Det ble satt lys på hvordan forbud ikke hindrer etterspørsel, men samtidig drøftet hvordan man skal finne gode strategier for å finne større bakmenn til smuglerruter og omsetning. De fleste land har fjernet seg fra “The War on Drugs”, de fleste ser ut til å lene seg mer mot helseproblematikken i narkotikautfordringene og trekker menneskerettigheter tungt inn i drøftingene.

Den internasjonale kontrollen med narkotika reguleres gjennom tre FN-konvensjoner som Norge har ratifisert og er folkerettslig bundet av. Den neste generalforsamlingen for FNs spesialsesjon om narkotika (UN General Assembly Special Session (UNGASS) vil finne sted i 2016. Det har vært arrangert to generalforsamlinger tidligere, henholdsvis i 1998 og 2008. I 2008 møttes medlemslandene i Wien der de diskuterte progresjon siden første møte og en handlingsplan på internasjonalt samarbeid med mål om en integrert og balansert strategi for å møte verdens narkotikaproblemer.

UNGASS 2016 er fremskyndet med to år, etter oppfordring fra myndighetene i Colombia, Guatemala og Mexico som i sin felleserklæring til FN sier «Så lenge strømmen av inntekter fra narkotika og våpen til kriminelle organisasjoner ikke stoppes vil de fortsette å true våre samfunn og myndigheter».

Oslo 11. november 2015

Foto: Offisielt foto, Wilton Park

 

1 kommentar

  1. Innspill fra Folkeaksjonen LUHM:
    Krigen mot narkotika, med forbudsskapte problemer som krig, vold, rasisme, skjevfordeling i hvem som blir fengslet, korrupsjon, finansiering av terrorisme, hvitvasking og svekkelse av demokratier, vil vedvare selv om personlig bruk og besittelse blir avkriminalisert, nedkriminalisert eller lovliggjort.

    Det er nærmere 200 millioner forbrukere av cannabis i verden. Handelen med cannabis utgjør størstedelen av det totale markedet for illegale rusmidler.

    Flere og flere land bryter med FN-konvensjonene og forsøker å løse problemene på egen hånd. Det er ikke en god global løsning. Det å være fleksibel i forhold til konvensjonene er bare holdbart på kort sikt, det er ikke en langvarig løsning.

    For å redusere problemene med “bakmenn til smuglerruter og omsetning” må cannabis lovliggjøres på internasjonalt nivå og flest mulig land må lovliggjøre og regulere alt fra produksjon til frakt og salg.

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Personvern og cookies