Hva står på spill for aktører involvert i medikamentvalget i LAR?

Publisert i Fagrådet

Hva står på spill for aktører involvert i medikamentvalget i LAR?

Denne måneden forsvarer Aleksandra Bartoszko sin doktorgrad «The Pharmaceutical Other. Negotiating Drugs, Rights, and Lives in Substitution Treatment of Heroin Addiction in Norway». Avhandlingen bygger på et ettårig etnografisk feltarbeid i flere norske kommuner, og den gir et analytisk innblikk i hva som står på spill for ulike aktører som er involvert i medikamentvalg i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og hvordan de navigerer i et landskap av politiske, kliniske, juridiske og moralske motsetninger.

Aleksandra Bartoszko vil forsvare sin doktorgrad fredag 27. April 2018 kl. 10.00 – 15.00 i Pilestredet 35, rom PH 131, OsloMet – Storbyuniversitetet 

Avhandlingen skisserer en kritisk oversikt over kompleksiteten av legemidlers effekt. Videre ser den på de rettslige kravene som gjør det mulig for enkeltpersoner å utfordre behandlingsprotokoller som begrenser tilgangen til ulike medisiner på grunn av ideologi, kostnader og risikofaktorer.

Ettersom medisin og jus sammenfiltres stadig tettere, er det nødvendig å rette et kritisk lys mot de dominerende politisk-kliniske ideologiene som involverer “individuelt valg” og “brukermedvirkning” skriver OsloMet på sin nettside om doktorgraden. Studien beskriver noen paradokser der staten på den ene siden fremmer budskapet om frigjørelse, deltakelse og ansvarliggjøring av brukere, og på den andre setter klare grenser for hva slags frihet, deltakelse og ansvar som er ønsket.

Historiene i avhandlingen beskriver at det å få pasientrettigheter og helseomsorg, ikke automatisk medfører avstigmatisering, sosial respekt eller bedre livskvalitet.

Brukernes erfaringer i denne studien viser at opplevelsen av å være mindreverdige medlemmer av samfunnet ble forsterket i møtet med LAR.

Oslo 9. april 2018

Foto: hioa.no

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Personvern og cookies