På årets store fagkonferanse for rusfeltet vil du få inspirasjon og ny kunnskap.
Sammen skal vi dvele ved faglige dilemmaer og utfordre såkalte sannheter. Vi skal se ekstra nøye på hva vi tilbyr av hjelp til unge voksne og om vi bør forstyrre nåtiden i større grad om vi vil forandre framtiden.

Rusfeltets hovedorganisasjon samler og formidler kunnskap om rus, fordi rus påvirker menneskers liv.

Konferansen er godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 11 timer. Kurset er godkjent for 2 år i perioden fra 10.08.2023 til 09.08.2025

Konferansen er godkjent av NSF som meritterende med totalt 11 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie. Godkjenningen gjelder for to år. 

Klikk her for påmelding