Påmelding her

Hvordan møte og stå i det faktum at barn, ungdom og unge voksne ruser seg?
Er dette så følelsesmessig sterkt at voksne lar avmakten styre valg av tiltak? Settes det for ofte inn ukloke og ikke kunnskapsbaserte tiltak? Vet vi nok om hva som virker? 

Rett til helsehjelp for dem som er under 18 år inkluderer ikke automatisk rett til rusfaglig hjelp. Er dette en systemsvikt i seg selv?

Vi oppfordrer Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Helsedepartementet til å ta ansvar for et helhetlig samarbeid. 

Hvordan styrke ruskompetansen i barnevern og BUP?
Rusproblematikk blir for ofte avvist. Ser vi ansvarsforskyvning mellom barnevern og helse, der barn og unge og deres familie og venner betaler prisen?

Hva er mulig å gjøre noe med? Hvordan kan vi forstå forholdsmessighet i valg av tiltak for hvert enkelt individ? Og hvorfor seiler ofte tvang opp som et alternativ? Kan hjelpetiltakene bli bedre på å "oversette" rusbehandling for voksne til rusbehandling for barn og unge?

Hva skal være politiets forforebyggende rolle framover? Hva skjer med det rådgivende enhetene?

Påmelding til Ruspolitisk Arena 10. mai