På Verdensdagen for Psykisk helse 10. oktober, ønsker vi velkommen til Nasjonal fagkonferanse - Trening som medisin, på Klingenberg kino i Oslo.

Her kan du lære mer om hvordan trening som medisin kan bidra til å skape en bedre fremtid og økt livskvalitet for pasienter innen rus- og psykisk helse!

Vi er vertskap for fagkonferansen sammen med Rådet for Psykisk helse. 

For program og påmelding klikk her

Informasjon

Mange med rus- og/eller psykiske lidelser har forkortet levetid på 15-20 år sammenlignet med den øvrige befolkningen. Pasienter med samtidige rus og psykiske lidelser kan leve opp til 35 år kortere, på grunn av mangelfull somatisk utredning og behandling. 

Interessen rundt forskningen som viser at høyintensitetstrening (HIT) har stor positiv effekt på helsa, har økt kraftig de siste årene.