Fagkonferansen blir en hybrid med mulighet for både fysisk og digital deltagelse.

Program kommer.