Velkommen til fagdag i Bergen torsdag 6. oktober kl. 09.30-15.00

Hvordan sikrer vi at flere folk med rusproblemer og psykiske lidelser får en bedre ivaretakelse av sin somatisk helse?

Forskning viser at høyintensitetsstrening har god effekt på den somatiske helsen til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller avhengighet. Jobber du med trening og vil lære mer om høyintensitetstrening vil vi gjerne invitere deg med i det regionale fagnettverket vårt.

Alle som jobber med «trening som medisin» med hovedmål å bedre rus- og psykiatripasienters somatiske helse er velkomne.

Fagdagen arrangeres i samarbeid med Rådet for Psykisk helse og med støtte fra Stiftelsen Dam.

Sted: Solli DPS, Osvegen 15, 5228 Nesttun. Bybanestopp: Skjoldskiftet holdeplass

Arrangementet er gratis og det serveres lunsj

Program

09.30-09.35
Velkommen til Solli DPS ved Lena Sørstrømmen, avdelingssjef allmenn seksjon 3

09.35-09.45
Rådet for psykisk helse og Fagrådet rusfeltets hovedorganisasjon
Hvorfor prosjektet er livsviktig for våre brukere

09.45-10.00
«Hvorfor er det viktig for oss å ha fokus på fysisk aktivitet når vi starter opp en ny ROP-enhet Haukeland universitetssjukehus
Gunn-Vivian Eide, overlege ROP-enheten, spesialist i psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin
Emma Jones, psykologspesialist, ROP-enheten

10.00-10.20
Bruker av høyintensitetstrening og treningsterapeut
Trond Hjertager
Connie Mjåtvedt Aspevoll, fysioterapeut

10.20-11.00
Visste du dette om forskningen som ledet til ny praksis?
Grete Flemmen og Henrik Loe ved St. Olavs hospital

11.00-11.20
Pause og «vær aktiv»
Vi bruker pausen til å gå til den nye treningsklinikken
v/Trygve Bruun Endal, fysioterapeut

11.20-11.50 Lunsj 

11.50-12.40
Workshop om implementering – flere med i nettverket
Fagnettverket, Rådet for psykisk helse og Fagrådet –Rusfeltets hovedorganisasjon
- Flere vil delta i fagnettverket som er et felleskap for utveksling av erfaringer om evidensbaserte høyintensitetstrening.
- Hvordan få til gode samhandling med kommunen,sikre de sårbare overgangene?

12.40-13.00
Treningskontaktordningen – en trygg kontakt for trening
Pål Berger, Blå Kors - Steg for Steg

13.00-13.20
«En skog av muligheter», mestring -mening - sunne relasjoner
Medvandrerne, Siri Otterskred NAV-BergenshusAktiv / Medvandrerne Bergen og Are Lerstein, daglig leder Medvandrerne

13.20-13.35
Kartlegging og behandling av lungesykdom i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
Einar Furulund, master i idrettsvitenskap og nå PhD-kandidat tilknyttet KORFOR og ATLAS4LAR
Mette Nordbotn, forskningssykepleier tilknyttet BAR og ATLAS4LAR

13.35-13.50
Pause og «vær aktiv»

13.50-14.30
Motivasjonstips for trening
Trygve, fysioterapeut og fagansvarlig fysisk trening ved Solli DPS
Thomas Dahl Orø, daglig leder Albatrossen ettervernsenter
«Trening gir overskudd til å stå bedre i annen behandling. Trening gjør en mer mottagelig for grupper og samtaler og gir ringvirkninger for kosthold og mestring.
- Tips til å få til endring – smarte grep
- Positive bivirkninger ved trening – leveres ut ved avslutningen av seminaret

14.30-14.45
Hvordan fagnettverket kan bli en pådriver i region Vest.
Fagnettverket region Vest, Rådet for psykisk helse og Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Påmelding

E-post til Werner@psykiskhelse.no (oppgi navn og arbeidssted).