Innkalling og sakspapirer blir sendt ut til medlemmene etter gjeldende frister.

Påmelding skjer ved e-post til fagraadet@rusfeltet.no