Årsmøte er for Fagrådets medlemmer.

På årsmøtet behandles regnskap 2022, årsmelding 2022/23, budsjett, Arbeidsplan, Innkomne saker og valg.