Høringskonferanser

Nasjonal høringskonferanse 22. januar 2016

Fagrådets Nasjonale høringskonferanse 22. januar 2016. Opptrappingsplanen for rusfeltet – styrking eller status quo? Royal Christiania hotel , Oslo.

Program: Høring 2016

Nasjonal høringskonferanse 12. april 2013

Fagrådets Nasjonale høringskonferanse 12. april 2013. Hva virker for hvem spør Støre – Hva svarer rusfeltet? Ble arrangert på Oslo kongressenter, Folkets hus.
Program: Høring 2013

Åpen Nasjonal Høring 5. mars 2012

Åpen Nasjonal Høring 5. mars 2012 i Oslo. ROP i skogen så får du svar: Retningslinjer/nedlegging av TEDD/ tilbake til start. Fagrådet ville i Åpen Høring 5. mars i Oslo sette fokus på de nye ROP-retningslinjene for behandling av rus-og psykiske lidelser og hvilken betydning de har nasjonalt og lokalt for utviklingen av tiltak for dobbeldiagnosepasienter. Det har vakt oppsikt og harme både politisk, i fagmiljøer, blant pasienter og pårørende at det prisbelønnende TEDD (Tverrfaglig enhet for dobbel diagnoser) ved Diakonhjemmet i Oslo er bestemt nedlagt fra 1. mars. Nedleggingen skjer samtidig med at helseministeren pålegger feltet å etterleve de nye ROP-retningslinjene.
Program: Høring 2012

Høringskonferanse 16. mars 2011

“Ute på høring” – og hva skjer med høringsuttalelsene? Konferansen ga oversikt over innkomne høringsuttalelser og hvordan disse utfordrer de aktuelle høringsdokumentene. Retningslinjer for Gravide i Lar, Retningslinjer for behandling av dobbeldiagnoser (ROP) og Stoltenbergutvalgets rapport om narkotika. Konferansen ble arrangert 16. mars 2011 på Radisson Blu Scandinavia hotel i Oslo.
Program: Høring 2011

Nasjonal høring 18. mars 2010

Samhandlingsreformen – Keiserens nye klær fra Soria Moria slott? Stortingsmelding nr. 47, Samhandlingsreformen, “Rett behandling – på rett sted – til rett tid”. Hvordan skal reformen sikre mangfoldige, tilgjenglige og helhetlige tjenester for brukerne og deres familier? Høringen ble arrangert på Oslo Kongressenter Folkets Hus i Oslo.
Program: Høring 2010

Innspillseminar 27. februar 2009

Rusfeltets plass i samhandlingsreformen – Bjarne Håkon Hanssen spiller opp – skal vi danse? Innspillseminaret ble arrangert fredag 27. februar 2009 på Thon Hotel Bristol i Oslo.
Program: Høring 2009

Nasjonal høring 4. februar 2008

Opptrappingsplanen – et politisk spill for galleriet? Fagrådet innen Rusfeltet i Norge arrangerte høring om den nylige fremlagte opptrappingsplanen for rusfeltet. Høringen ble arrangert mandag 4. februar 2008 på Radisson SAS Scandinavia Hotel i Oslo.
Program: Høring 2008

Personvern og cookies