2006

Vi etablerer fast kontor i Skippergata i Oslo

Etter en prosess vedtar årsmøtet i 2005 at Fagrådet skal etablere fast kontor og ansette sekretariatsleder i 100% stilling. Kristin Lervåg ansettes og hun finner kontorene i Skippergata i Oslo.