Har du meninger om den nye retningslinjen for LAR gravide?

Publisert i Fagrådet

Har du meninger om den nye retningslinjen for LAR gravide?

Nasjonal faglig retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er på høring med frist 20. mai. Vi har laget et forslag til høringssvar som vi gjerne vil ha innspill til.

Les vårt forslag til høringssvar her

Alle medlemmer hos oss har mulighet til å påvirke våre høringssvar og kan gi innspill til fagraadet@rusfeltet.no

Lang og krevende prosess
Arbeidet med retningslinjen har vært omstridt. I høst gikk hvert fjerde medlem i LAR-arbeidsgruppa i protest. Helsedirektør Bjørn Guldvog måtte ut og beklage og lovte å lytte til innvendingene.

Kunnskapsgrunnlaget er nå grundig gjennomgått og formuleringene endret. Et eksempel er et underpunkt knyttet til veiledning om prevensjon som sier: “Informasjonen bør gis på en måte som bidrar til at bruk av langtidsvirkende reversibel prevensjon ikke oppfattes som en forutsetning for å kunne motta behandling i LAR".

Høringsutkastet er en delrevisjon av Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familien frem til barnet når skolealder (2011)

Tre anbefalinger
Av 1470 kvinner under 50 år i LAR (SERAF 3/2018), blir ca tre prosent gravide hvert år. Ettersom en på forhånd ikke kan vite hvilke kvinner som blir gravide, gjelder anbefalingene fertile kvinner i LAR generelt.

Retningslinjen kommer med tre hovedanbefalinger, med tilhørende underpunkter:

 1. Veiledning om bruk av prevensjon bør være del av helsetjenestens oppfølging av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i fertil alder. Bruk av prevensjonsmiddel anbefales ved oppstart LAR, til rusfrihet og stabil livssituasjon er oppnådd.
 2. Kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i fertil alder bør bruke det substitusjonslegemiddelet som etter individuell vurdering gir best behandlingseffekt. Ved ukjent eller erfart likeverdig behandlingseffekt, bør buprenorfin foretrekkes.
 3. Gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) som i samråd med LAR-lege vurderer det riktig å redusere dosen bør gjøre det, under forsvarlig oppfølging. Gravide i LAR som i samråd med LAR-lege vurderer det riktig å forbli på samme dose bør gjøre det.

Øvrige anbefalinger i retningslinjen fra 2011 er ikke på høring og vil fortsatt gjelde.

Overordnet mål for med retningslinjen er:

 1. Å redusere risiko for ikke-planlagte graviditeter og graviditeter før kvinnene er rusfrie i LAR og
  har en stabil livssituasjon
 2. Å redusere fosterets eksponering for substitusjonslegemidler i LAR mest mulig uten å øke mors
  risiko for tilbakefall til rusmiddelbruk, og uten å gjøre forberedelser til morsrollen unødig
  krevende eller belastende

Arbeidsgruppen har kommet fram til anbefalinger som vi håper vil skape bedre helsetjenester for kvinner i LAR. Husk å levere høringsinnspill innen 20. mai.

Les hele høringsutkastet her

Foto: Kunst fra Sagatun Brukerstyrt senter

Motta nyhetsbrev fra oss

Les også:

Hvert fjerde medlem i LAR-arbeidsgruppa har gått i protest!

Brukere trekker seg fra revidering av LAR-retningslinjen!

Tilbake til forsiden

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Personvern og cookies