Fritt behandlingsvalg skal diskuteres med statssekretær Erlandsen

Publisert i Fagrådet

Fritt behandlingsvalg skal diskuteres med statssekretær Erlandsen

Tyrilistiftelsens ledelse og leder i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, Jan Gunnar Skoftedalen, møter fredag 6.september statssekretær Anne Grete Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet. Tema for møte er Fritt behandlingsvalg og noen konsekvenser av ordningen.

Under Arendalsuka 2019 hadde Tyrilistiftelsen og Fagrådet arrangementet “De ideelle styrkes på rusfeltet – på bekostning av hvem”. Under debatten gav leder i Tyrilistiftelsen, Anders Dalsaune Jansen, noen eksempler på uheldige konsekvenser av Fritt behandlingsvalg. En av punktene er at flere ideelle institusjoner sliter med å klare kravet til belegg som de har i sine avtaler. For noen er det så alvorlig at videre drift står i fare.

Kvalitetskravene til avtaleinstitusjoner og HELFO godkjente institusjoner er ulike, noe som oppleves underlig.

Statssekretær Anne Grete Erlandsen deltok i debatten og gav uttrykk for at noen av punktene Jansen gav uttrykk for var ukjente for henne. Hun ville gjerne høre mer om dette og inviterte Tyrili og Fagrådet til møte. Det møtet finner sted 6.september hvor leder Anders Dalsaune Jansen og nestleder i Tyrilistiftelsen samt leder i Fagrådet, Jan Gunnar Skoftedalen deltar.

Oslo 6.september

Foto: Torhild Kielland
Fra debatten under Arendalsuka 2019, Jansen sittende til venstre, Erlandsen sittende til høyre og lengst til høyre Skoftedalen

 

 

1 kommentar

  1. Fritt behandlingsvalg FBV er et viktig tiltak også når det gir mulighet for nye ikke-off rusklinikker å kunne tilby behandlingsopphold med off tilskudd pr behandlet pasient etter avtale m Helfo . I tillegg mulighet for klinikker allerede innenfor helseforetakenes avtaler å få nytte tilleggs-kapasitet FBV i avtale m Helfo. Det trengs flere behandlingsplasser i rusfeltet både innenfor dagens behandlingsmetoder og alternativer. Store mørke tall for behov. Dersom private og private ideelle hadde fått tilbake større andel av behandlingskapasiteten fra de off klinikker ville det gitt økt bruk til langt lavere pris ettersom off. klinikker har langt mindre belegg % og koster dobbelt av døgnpris i private/ideelle klinikker. Fagrådet bør være en vaktbikkje for like vilkår og rammebetingelser i rusfeltet samt jobber for at behandlingstilbud utvikles og ikke blir statisk innenfor dagens oppleste og vedtatte rammer. Helseforetakene liker aller minst FBV og påstår at det tar penger fra de off klinikkene trass i at Helsedept har årlig avsatt extra midler til foretsk til å dekke FBV . Egeninteresse fremfor flere behandlingsplasser

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Personvern og cookies