Forebygging i lys av Rusreformen på Ruspolitisk Arena

Publisert i Fagrådet

Forebygging i lys av Rusreformen på Ruspolitisk Arena

Rusreformen – fra straff til hjelp har gitt grobunn for sterke meninger og engasjerende diskusjoner. Nå følger vi opp et av de mest sentrale temaene i diskusjonen; Forebygging – hva vil skje på det området hvis reformen vedtas slik det er foreslått? 

På hvilken måte skal forebygging styrkes når straff blir borte?

Påmelding Ruspolitisk Arena  

Reformutvalget inviterer oss til å tenke nytt rundt samfunnets reaksjoner på bruk og besittelse av narkotika innenfor gitte terskelverdier. Diskusjonene rundt utvalgets forslag har mange retninger. De fleste aktører vil kanskje lande sine konklusjoner innen høringsfristen 2. april.

Arbeidet med å tenke nytt i faglige og ruspolitiske rammer trenger imidlertid ikke vente til Stortinget fatter sin beslutning om eventuelle lovendringer. Vi vil allerede på Ruspolitisk Arena i mai drøfte hva som må til for å styrke forebyggende arbeid – eller om reformen betyr «fuck forebygging»!?

Per nå er situasjonen for forebyggende arbeid i rusfeltet preget av:
– få midler
– ikke målbart
– ingen krav til kompetanse
– ingen nasjonale faglige retningslinjer

Skal vi tenke at “Vi sier ikke at kriminalisering er en god forebyggingsstrategi, men det er en forebyggingsstrategi“, slik to forskere beskrev situasjonen i januar, eller skal vi gå et skritt videre og gjøre et kunnskapsløft? Der myndighetene stiller kvalitetskrav til tjenestene og systematiserer og anbefaler kunnskapsbasert forebyggende arbeid, gjennom eksempelvis tidlig intervensjon, motiverende samtaler og avdekkingskompetanse.

Er det kanskje sånn at tankesettet vårt har blitt så “marinert” i straff og konsekvenser når det gjelder rusmidler, at det er vanskelig å se andre alternativer til reaksjoner? Står vi fattigere tilbake uten straff?

Hva krever Rusreformen av nytenkning?
På Ruspolitisk Arena 12. mai inviterer vi til debatt om hvorvidt Rusreformen kan bli en døråpner og mulighet – eller et feilsteg – i å tenke nytt om uteseksjoner, politi-, sosial-, og helsefaglig arbeid.

Velkommen til Ruspolitisk Arena og tiårets kanskje viktigste debatt!

Påmelding

Adresse for dagen er Thon hotel Vika Atrium i Oslo.

Oslo 14. februar 2020

Foto: Torhild Kielland

Tilbake til forsiden

2 Kommentarer

  1. Veldig bra at dere løfter forebyggingsfeltet. Vi trenger ikke bare å tenke nytt om uteseksjoner, men også om resten av oppvekstmiljøet. For mange år siden reiste vi karvet om lovbestemt rett til firtidskubb og til oppsøkende arbeid. Jeg tror dette er en fane vi bør finne fram og bruke på nytt!

  2. Rus rammer ikke blindt.

    I en stor amerikansk studie, stilte en gruppe forskere spørsmål til 17.000 personer om traumer i barndommen og sammenlignet med hvordan de klarte seg senere i livet, inkludert hvor mange som fikk problemer med rus og avhengighet.
    Resultatet sjokkerte dem: De barna som hadde blitt utsatt for grovest omsorgssvikt – seksuelle overgrep, vold og rus i hjemmet – hadde intet mindre enn 500 prosent større sjanse for å bli alkoholikere enn dem uten traumatisk barndom. Samme gruppe hadde 4600 prosent større sjanse for å bli injiserende rusmisbrukere. Ja, du leste riktig: Er du blitt utsatt for seksuelle overgrep, er det 46 ganger så stor sjanse for å ende opp med nålen i armen enn nabogutten som ikke har det.
    https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/pBdW/rus-rammer-ikke-blindt

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Personvern og cookies