Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid

 

Fagrådet opprettet prisen for godt ruspolitisk arbeid i 2013 for å øke interesse og bevissthet rundt godt ruspolitisk arbeid. Fagområdet rus var den gang lavt politisk prioritert og betegnelsen «sitter nederst ved bordet» ble ofte brukt.
Det er ansatte og ledere fra Fagrådets medlemsvirksomheter som har forslagsrett. Forslag skal være begrunnede. Forslag til kandidat for årets pris sendes Fagrådets sekreteriat

 

2018: Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2018 ble tildelt helseminister Bent Høie. Allerede som leder av Helse og omsorgskomiteen på Stortinget i perioden 2009 – 2013 hadde Bent Høie et stort fokus på rusavhengige og rusfeltets vilkår. Han ble helseminister i 2013. Ingen helseminister har prioritert og satt rusfeltet på kartet som Bent Høie. Gjennom forrige stortingsperiode, begge de siste valgkampene og nå i ny stortingsperiode løfter han rusfeltet fram. I begrunnelsen la styret i Fagrådet frem hvordan helseministeren først og fremst lytter til brukerne av tjenestene og arbeider for pasientens helsetjeneste. Han har tett dialog med brukerorganisasjonene, lavterskeltiltak og helseforetak og viser god gjennomføringsevne på de innsatsene han lover.

 

Tidligere prisvinnere:

2017: Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2017 gikk til en person som har gjort argumentene for å hjelpe til allemannseie. Vedkommende har, på en varm og medmenneskelig måte, utfordret de etablerte systemene på en måte som har skapt fellesskapsfølelse mer enn splid. Prisvinneren har gitt det norske folk innsikt i redselen, usikkerheten, sulten, rastløsheten og søvnløsheten som preger livet på gata
Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2017 ble tildelt Petter Nyquist alias Petter uteligger

 

2016:  Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2016 ble tildelt en person som har holdt den ruspolitiske diskusjonen oppe i mange år. Bakgrunn for prisen var å være en tydelig og kritisk røst, en kultur- og fellesskapsbygger og en kilde til kunnskap. For å ha meningers mot og evne til å utfordre.
Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2016 ble tildelt redaktør Astrid Renland i tidsskriftet Rus & Samfunn 

 

2015: Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2015 gis med bakgrunn av en iherdig innsats for å få ruspolitikk på dagsorden, vedkommendes medmenneskelige tilnærming til rusavhengige, ala «folk er folk», og hans arbeid som leder av Stoltenbergutvalget.
Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2015 ble tildelt Thorvald Stoltenberg

 

2014: Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2014 gis til en person som har brakt rusfeltet til topps i en valgkamp. Prisvinner har bidratt til å øremerke midler til tiltaksarbeid i kommunene, gjeninnført den gylne regel om større vekst i rus og psykiatri enn somatikk og gitt 255 millioner til styrking av rehabilitering, psykiatri og rus. Det ble under utdelingen av prisen også vist til hennes valg av kloke valg av helseminister til å møte rusfeltets utfordringer.
Fagrådets pris for Godt ruspolitisk arbeid 2014 ble tildelt statsminister Erna Solberg

 

2013: Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2013 ble tildelt en person for sin mangeårige innsats for rusfeltet.
Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2013 ble tildelt Laila Davøy, Stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti

Personvern og cookies