Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid

Fagrådet opprettet prisen i 2013 for å øke interessen og bevisstheten rundt godt ruspolitisk arbeid. Fagområdet rus og avhengighet var den gang lavt politisk prioritert og betegnelsen «sitter nederst ved bordet» ble ofte brukt.

Det er ansatte og ledere fra Fagrådets medlemsvirksomheter som har forslagsrett. Forslag skal være begrunnede. Forslag til kandidat for årets pris sendes Fagrådets sekreteriat

Prisvinneren skal være en person eller en virksomhet som har bidratt eller bidrar til å sette ruspolitiske spørsmål på dagsorden.

2019: Erlend Horn – vinner av ruspolitisk pris 2019 
Erlend Horn er byråd i Bergen for sosial, bolig og inkludering, hvor arbeidet med rusproblematikk tilhører. Bergen kommune har på mange måter gått fra å være et ruspolitisk “katatrofeområde” til en fremtidsrettet kommune når det gjelder hvordan det offentlige skal håndtere folk med rusproblemer. Bergen har i stor grad prioritert midlene fra Opptrappingsplanen slik regjeringen har lagt opp til. Erlend Horn har vært i førersetet i å bedre tilbudet i Bergen kommune i sin fireårsperiode – og har ikke vært redd for å gå nye veier. Han har også vært sentral i utarbeidelsen av Venstres ruspolitikk. Han har tatt initiativ til å etablere Ruspolitisk råd i Bergen kommune hvor målet var å sørge for økt bruker- og pårørendemedvirkning i utformingen av hvordan det kommunale rusfeltet skal se ut i fremtiden.

Tidligere prisvinnere:

2018: Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2018 ble tildelt helseminister Bent Høie. Allerede som leder av Helse og omsorgskomiteen på Stortinget i perioden 2009 – 2013 hadde Bent Høie et stort fokus på rusavhengige og rusfeltets vilkår. Han ble helseminister i 2013. Ingen helseminister har prioritert og satt rusfeltet på kartet som Bent Høie. Gjennom forrige stortingsperiode, begge de siste valgkampene og nå i ny stortingsperiode løfter han rusfeltet fram. I begrunnelsen la styret i Fagrådet frem hvordan helseministeren først og fremst lytter til brukerne av tjenestene og arbeider for pasientens helsetjeneste. Han har tett dialog med brukerorganisasjonene, lavterskeltiltak og helseforetak og viser god gjennomføringsevne på de innsatsene han lover.

2017: Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2017 gikk til en person som har gjort argumentene for å hjelpe til allemannseie. Vedkommende har, på en varm og medmenneskelig måte, utfordret de etablerte systemene på en måte som har skapt fellesskapsfølelse mer enn splid. Prisvinneren har gitt det norske folk innsikt i redselen, usikkerheten, sulten, rastløsheten og søvnløsheten som preger livet på gata
Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2017 ble tildelt Petter Nyquist alias Petter uteligger

2016:  Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2016 ble tildelt en person som har holdt den ruspolitiske diskusjonen oppe i mange år. Bakgrunn for prisen var å være en tydelig og kritisk røst, en kultur- og fellesskapsbygger og en kilde til kunnskap. For å ha meningers mot og evne til å utfordre.
Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2016 ble tildelt redaktør Astrid Renland i tidsskriftet Rus & Samfunn 

2015: Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2015 gis med bakgrunn av en iherdig innsats for å få ruspolitikk på dagsorden, vedkommendes medmenneskelige tilnærming til rusavhengige, ala “folk er folk”, og hans arbeid som leder av Stoltenbergutvalget.
Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2015 ble tildelt Thorvald Stoltenberg

2014: Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2014 gis til en person som har brakt rusfeltet til topps i en valgkamp. Prisvinner har bidratt til å øremerke midler til tiltaksarbeid i kommunene, gjeninnført den gylne regel om større vekst i rus og psykiatri enn somatikk og gitt 255 millioner til styrking av rehabilitering, psykiatri og rus. Det ble under utdelingen av prisen også vist til hennes valg av kloke valg av helseminister til å møte rusfeltets utfordringer.
Fagrådets pris for Godt ruspolitisk arbeid 2014 ble tildelt statsminister Erna Solberg

2013: Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2013 ble tildelt en person for sin mangeårige innsats for rusfeltet.
Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid 2013 ble tildelt Laila Davøy, Stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti

Personvern og cookies