Om Fagrådet

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon er en nasjonal fag- og ruspolitisk medlemsorganisasjon for virksomheter, brukerorganisasjoner og tiltak som har personer med rusproblemer som sin målgruppe.

Vi er landets største paraply- og medlemsorganisasjon innen rusfeltet med over 135 medlemsvirksomheter. Disse inkluderer mer enn 180 tjenester og cirka 4000 årsverk. De representerer bredden av tiltak og organisasjoner som arbeider innen behandling, forebygging, rehabilitering, forskning og skadereduksjon. Blant medlemmene finnes i tillegg bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige organisasjoner.

Formål og funksjon:
Fagrådets formål er å synliggjøre, samle, drøfte og formidle faglige erfaringer, brukererfaringer, forskning og de ruspolitiske konsekvensene, – for å sikre rusfeltet best mulig organisatoriske, faglige og ressursmessige betingelser.

Styreleder Fagrådet:
Kirsten Frigstad
telefon: 92691794

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
Nedre Slottsgt. 7
0157 Oslo
telefon 22 42 44 77
epost: Fagrådet
kontonr. 5202.05.52255

Medlemmer av styret og ansatte i sekretariatet

 

Personvern og cookies