Fagrådet inviterer til fire arrangement under Arendalsuka!

Publisert i Fagrådet

Fagrådet inviterer til fire arrangement under Arendalsuka!

Fagrådet setter ruspolitikk på dagsorden inn mot valgkampen og deltar for første gang med stand og flere arrangement under Arendalsuka. Fagrådet samarbeider om tre programposter med Tyrilistiftelsen og en programpost med Abbvie AS (firma som produserer medisiner mot Hepatitt C).

Hvilke arrangement har Fagrådet på programmet?
Hovedarrangementet foregår onsdag 16. august kl. 14-16, i de nye lokalene til Tyrilistiftelsen i Arendal sentrum. Overskriften er: Er avkriminalisering og legalisering fremtidens ruspolitikk? Bakgrunnen er den pågående diskusjonen om å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika. Flere partier går inn for dette. Straff og sanksjoner viser seg i liten grad å gi ønsket effekt. Er helsehjelp fremfor straff veien å gå, spør vi. Les mer om arrangementet her

Torsdag 17. august har vi to programposter. Den første klokka 10-11 med overskriften Brukermedvirkning inn i idiotien? Her stiller vi spørsmål ved om definisjonen og praktiseringen av brukermedvirkning har kommet ut av kurs? Mange beskriver en bekymring over at fag går på bekostning av misforstått brukermedvirkning. Målet om rusfrihet er mange steder senket til et mål om å ruse seg mindre, og pasienter i døgnbehandling har nå muligheten til å velge bort de delene av behandlingen “de ikke liker”. Innleder er Vidar Hårvik, leder i brukerorganisasjonen MARBORG. Les mer om arrangementet her

Klokka 15.30-17.30 torsdag 17. august kommer programposten: Ett år med nasjonal strategi – er vi nærmere å utrydde hepatitt C? Arrangementet vil foregå i Sal A på Clarion Tyholmen. Både politikere og brukere vil delta. Mer informasjon og linker kommer senere.

Fredag 18. august klokka 10-11 arrangerer vi debatt rundt overskriften: Nye krav til rusbehandling gir flere svingdørspasienter? Vi spør deltakerne om organiseringen av rusbehandlingen bidrar til at institusjonene senker forventningene til pasientene? Reduserer kravene om  – kortere behandlingstid – høyt belegg – medbestemmelse – økt medisinbruk – mangel på differensiering i tilbud,  institusjonenes faglige autonomi? Les mer om arrangementet her

Hva er Arendalsuka?
Frem til 2012 har Norge manglet en arena for uformelle møter mellom næringsliv og politikk. I 2012 ble Arendalsuka arrangert for første gang. Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innen politikk, samfunns- og næringsliv møter folk og hverandre, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Den er åpen for alle og helt gratis og uten billetter.

Målsetningen for Arendalsuka er at den skal:

  • være en politisk møteplass
  • bidra til engasjement og interesse for politikk
  • bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med sentrale nasjonale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv

Fagrådet ser fram til gode debatter og hyggelige besøk i politisk gate hvor vi har stand i Gågata, plass 121

Oslo 2. mai 2017

Foto: Arendalsuka.no

Legg inn kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Personvern og cookies